באומרנו מלכות השמיים אנו מתכוונים לתקופת הנצח בה אלוהים מולך בעולם חדש נטול כל חטא וסממני חטא, או לפרק הזמן בו המאמינים בישוע נמצאים בשמיים בנוכחות אלוהים לאחר ההילקחות.

בשני המקרים כתבי הקודש מציינים שהמאמינים בישוע עתידים לקבל גוף חדש, נטול חטא וסמני תוצאת החטא.

כתבי הקודש מתארים את חזותנו החדשה באיגרת הראשונה לקורינתים טו 35-58, התגלות כא-כב, ישעיה סה 17 עד סוף סו.

כל אדם שיחיה במלכות שמיים יקבל גוף חדש, מושלם, כמו הגוף שהיה לאדם וחווה לפני שקללת המוות של החטא באה על הבריאה.

הגוף החדש יהיה פאר יצירתו של אלוהים. הגוף החדש לא יזדקן ולא יחלש, אלא יעמוד לעד.

יוחנן השליח אמר באיגרתו הראשונה בפרק ג 2: "יודעים אנו שבהיגלותו נהיה כמוהו, כי נראהו כמו שהוא…".

ז"א שהגוף החדש שיקבל כל מאמין יהיה כגוף האדם שיש לנו כיום אך חדש מהבחינה שאותו גוף יהיה נקי מכל סממן של קללת החטא וגם מחוסן מפני האפשרות לחטוא.

האם נוכל להתחתן ולהוליד ילדים בעת היותנו בגוף החדש?

לא!

האדון ישוע אמר (מתי כב 30) שאלו שיקומו לתחיה יחיו כמו המלאכים – הכוונה שאינם נישאים ומולידים ילדים: "בתחיה אין האנשים מתחתנים, אלא שהם כמלאכי שמים…".

האם כל מאמין ישמור על חזות פניו הנוכחית? האם נזהה איש את רעהו על פי תווי פנינו הנוכחיים?

אני משער שכן ושאכן נוכל לזהות את יקירנו הנושעים, אך נחיה ונראה. אני משוכנע שגם היפייפיים שבינינו לא יצטערו על הגוף החדש שאלוהים יעניק להם…