כן, אך לא כולם יבלו את הנצח באותו מקום.

דניאל הנביא בפרק יב 2 אומר: "…ורבים מישני אדמת-עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם."

מכאן, ברור לנו שתהיה תקומה מן המתים לכולם, לאלו הנושעים וגם לאלו שמתו כלא נושעים.

בנוגע ללא נושעים – לאלו שדחו את כפרת החטאים בדם המשיח ישוע:

בספר ההתגלות כ 14-15 כתוב: "…המוות והשאול הושלכו אל אגם האש. זהו המוות השני – אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הושלך אל אגם האש."

בסוף אלף שנות מלכות המשיח בארץ ייתקיים משפט הכסא הלבן והגדול של אלוהים.

משפט זה מיועד רק לאלו שמתו כלא נושעים (התגלות כ 7-15).

אלו אשר במהלך חייהם על פני הארץ דחו את כפרת החטאים שאלוהים הציע ונתן בדם המשיח ישוע, ומתו, נותרו אשמים לפני אלוהים ולכן לעולם לא יוכלו לחזור לנוכחותו (פטר"א ג 18).

זיכרו: מה שהרחיק את האדם מאלוהים היה החטא, ולכן מה שמחזיר את האדם לקרבת אלוהים זה כפרת חטאים.

מכיוון שמעולם לא בקשו את סליחת החטאים שאלוהים הציע בדם הכפרה של ישוע, שמם לא נכתב בספר החיים של אלוהים.

כל אלו קמים ועומדים לפני כס המשפט של אלוהים במשפט שיערך בסיום מלכות אלף השנים של המשיח בארץ.

כל אחד מהם יזכה לראות את כל חטאיו רשומים בספרי אלוהים. כלא נושעים, חטאיהם מעולם לא נמחקו!

בעבור חטאיהם, ומכיוון שמעולם לא בקשו את סליחתו של אלוהים בדם המשיח ישוע, יישפט כל אחד מהם לאגם האש ושם יישאר לנצח נצחים.

מה יעשו שם כל הנפשות של הלא נושעים?

אני משוכנע שאגם האש (חרפות ודראון עולם) הינו מקום ללא אהבת אלוהים, המלא בסבל וצער נצחיים.

בנוגע לנושעים – לאלו שקיבלו באמונה את כפרת החטאים בדם המשיח ישוע.

כפי שאמר דניאל הנביא, גורלם של המתים הנושעים זה לחיות לעולם.

א. לוקס טז:

הסיפור אודות אלעזר הצדיק והעשיר הרשע מלמדים אותנו שנפשות המתים הנושעים והלא נושעים מגיעות למקומות שונים.

נפשות האנשים הנושעים שמתו לפני מותו המכפר של ישוע המשיח, הגיעו לחיק אברהם.

מה זה חיק אברהם?

זהו מקום אשר בו המתינו נפשות הנושעים עד לאחר שהמשיח יקריב חייו כקורבן כפרת חטאיי בני האדם. דם החיות על מזבח אלוהים בבית המקדש היה צל וסמל לקורבן המשיח, אך לא היה בדם זה מספיק כדי להביא את נפשות המתים הנושעים לנוכחות אלוהים בשמיים (אל העברים ח-י). רק דם בן האלוהים יכול היה לעשות זאת.

ב. באיגרת של שאול השליח לפיליפים א 23, שנכתבה שנים אחרי מותו ותקומתו מן המתים של ישוע המשיח, אומר השליח שאם ימות, הוא יילקח ישירות לנוכחות המשיח ולא לחיק אברהם. זהו גורלם של כל המאמינים בימינו גם כן!

מכאן, לאחר שישוע מת מות כפרת חטאים, נפשות המתים הנושעים מגיעות ישר לנוכחות המשיח. ניתן לומר אם כן, שלאחר שהמשיח שילם בדמו את מחיר ישועת בני האדם, הועברו כל הנפשות של הנושעים שחיכו בחיק אברהם לנוכחות אלוהים.

ג. ההילקחות:

כתבי הקודש מלמדים אודות אירוע הנקרא: הילקחות (תסל"א ד 13-18, התגלות ג 10, תסל"א ה).

מה יקרה בהילקחות?

האדון ישוע יקרא אליו את כל הנושעים – אלו שמתו לאחר מותו עד לאותו רגע, וכן את אלו שבחיים, לעלות אליו לעננים, ומשם נעלה כולנו עימו השמיימה, למעונות שהאדון ישוע הכין לנו (יוחנן יד 1-3).

לאחר שנילקח אליו השמיימה, נהיה עם המשיח תמיד, לנצח נצחים.

מה נעשה עימו?

אנו עתידים לחזור עימו ארצה בסיום צרת יעקב כדי למלוך עימו בממלכתו (התגלות יט 14, זכריה יד 5, התגלות כב 5).

מתי תתרחש ההילקחות?

מאמינים טובים ונאמנים חולקים בדעתם לגבי המועד של האירוע המבורך.

הרוב מסכימים שההילקחות תתרחש לפני שאלוהים יטיל את זעמו על העולם לשפוט חוטאים בעבור דחיית ישועתו, ולזקק את אלו שאותם בחר להושיע.

ישנם הטוענים שההילקחות תתרחש לפני תחילת צרת יעקב ואחרים חושבים שזה יתרחש במהלך תקופת צרת יעקב.

תכלס: על כל ילדי אלוהים לחיות בקדושה וטוהר כדי להיות מוכנים לפגישה עם גואלנו (יוח"א ג 1-3, אל הפיליפים ג 20-21).

לסיכום:

נפשות כל בני האדם מאז בראשית יחיו לנצח, אך חלק יבלו באגם האש כי דחו את סליחת החטאים שאלוהים סיפק בדם המשיח ישוע.

הנושעים אשר קיבלו באמונה את כפרת החטאים בישוע, זכו לסליחת חטאיהם. הם לובשים את צדקת אלוהים ולכן במותם יילקחו ישירות לנוכחות אלוהים. הנושעים יחיו לעולם עם אלוהים וימלכו עימו בבריאה חדשה.

ניתן לומר אם כן:

מי שנולד רק פעם אחת (בבשר אך לא ברוח)– ימות פעמיים. (מוות פיזי ומוות רוחני באגם האש).

מי שנולד פעמיים (בבשר וגם דרך רוח הקודש)– ימות רק פעם אחת (פיזית, אלא אם כן יילקח חי בהילקחות).