כפי שצויין בתשובות הקודמות, השטן נברא כמלאך רם מעלה ובעל תפקיד נשגב.

השטן חטא בחטא הגאווה ומאז ועד היום בו ייזרק לאגם האש, הוא פועל נגד תוכניתו של אלוהים (התגלות יט 11 עד סוף פרק כ, ישעיה יד 12-17, יחזקאל כח 13-16).

כתבי הקודש מציינים שהשטן הינו:

"שר העולם הזה": יוחנן יב 31, יד 30, טז 11,

"השר אשר לו השלטון בספירת הביניים": אל האפסים ב 2.

"אל העולם הזה": קור"ב ד 4.

התארים הללו של השטן עלולים להתפרש שהשטן עושה בעולם ככל שיעלה במוחו, אך לא כך מלמדים כתבי הקודש.

אומנם השטן עושה יותר ממה שאנו בני האדם מוכנים לסבול, אך למעשה השטן אינו עושה דבר מעבר למסגרת שאלוהים הריבון מאשר לו.

מוגבלותו של השטן מתבטאת בעובדות הבאות:

א. הוא עומד להישפט (ולתת דין וחשבון על מעשיו). לו היה ריבון לא היה חווה משפט.

ב. הוא עתיד להיענש ונוכחותו בקרב בני אדם תיפסק לנצח נצחים (ראה התגלות יט 11 ואילך).

ג. הוא פועל במסגרת מאושרת. לכן המגביל אותו הוא הריבון.

התיאור בספר איוב פרק א מלמדנו רבות אודות מסגרת הפעולה של השטן.

למרות כל דרגותיו וסמכויותיו, ספר איוב פרק א מציין שהשטן מופיע לפני אלוהים למתן דין וחשבון או לקבלת מסגרת פעולה.

אלוהים הגביל את השטן כך שיוכל לפגוע בכל השייך לאיוב אך לא לפגוע בחייו של איוב.

לפיכך, מכיוון שאיוב חי בכדור הארץ והשטן היה מוגבל בכל הקשור לפעולה בחייו של איוב, יוצא שלמרות שלשטן תוארים נשגבים כמו: "שר העולם הזה" וכמו "אל העולם הזה", הוא מוגבל בכל הקשור לפעולתו. אלוהים הריבון מגביל את פעולתו של השטן בעולם הזה גם כן.

כולנו שואלים מדוע בכלל שהשטן יזכה לחופש פעולה כלשהו? אך על כך נדע טוב יותר כשנזכה לשהות אצל אלוהים.