בהנחה שחזרת המשיח מתייחסת לחזרתו ארצה כדי להביס את אוייביו ולהקים את מלכותו הארצית, אז התשובה היא כן!

ישנם מספר אירועים שחייבים להתרחש לפני שהמשיח ישוע חוזר ארצה.

רבים מאיתנו מכירים את הנבואות המשיחיות המתארות את המשיח נוכח בבית המקדש בירושלים ובני העמים עולים לירושלים לשמוע את דברו (ישעיה ב, מיכה ד, זכריה יד 16-21).

כמעט כולם יודעים שבעת מלכותו הארצית של המשיח בארץ, החטא יהיה מרוסן ולכן החיות לא יטרפו זו את זו (ישעיה יא).

אך, אותם נביאים עצמם מציינים שלפני חזרתו של המשיח ישוע ארצה, יחווה העולם וגם בני ישראל בארץ ישראל תקופה של צרה שהעולם לא חווה כמותה. העולם יחווה מגפות, מלחמות, אסונות טבע וכו'. צרה זו תימשך שבע שנים תמימות. זה השבוע האחרון בנבואת דניאל בפרק ט 24-27, אלו שבע השנים שנקראות בפי ירמיה הנביא – צרת יעקב (ירמיה ל 7, מתי כד), ופירוט האירועים מפורטים בספר ההתגלות בפרקים ו-יט.

האירועים הנכללים בין היתר בתקופת שבע שנות צרת יעקב הם מלחמת גוג מארץ המגוג ומלחמת הר מגדון (יחזקאל לז, התגלות טז).

כתבי הקודש גם מציינים שבעתיד יעלה לשלטון אדם רב עוצמה שינהיג איחוד עמים באזורינו (ראה דניאל ז, יא, תסל"ב ב, התגלות יג).

אותו מנהיג שיעמיד עצמו כמי שהוא המשיח, אינו אלא צר-המשיח. בני אדם יוכלו לדעת מתי יחלו שבע השנים האחרונות לפני חזרתו של המשיח כאשר אותו צר-משיח יכריח את עם ישראל לחתום על הסכם עימו – ככל הנראה הסכם שלום על פי תנאיו (דניאל ט 26-27).

בני אותה תקופה יוכלו לדעת מתי יגיעו לאמצע שבע שנות הצרה כאשר צר-המשיח ייכנס לבית המקדש שיבנה ויכריז על עצמו כאל (מתי כד 15, תסל"ב ב).

לכל הצרות שציינתי יש תכלית. אלוהים משתמש בצרות אלו להעניש את הדוחים אותו מצד אחד, ולזקק את בחיריו שאותם בחר להושיע מאידך.

לכן, ישנם דברים שחייבים להתקיים לפני חזרת המשיח ארצה – חזרה בתשובה של בני האדם שעליהם ימלוך המשיח במלכותו הארצית בת אלף השנים (התגלות כ).

הערה: קיים אירוע הנקרא הילקחות. האירוע מציין את הילקחות המאמינים בישוע בעולם אל המשיח ישוע המחכה להם בעננים, ומשם ילקחו השמיימה לנוכחות אלוהים (תסל"א ד 13-188). קיימות דיעות שונות לגבי מועד ההילקחות. כותב שורות אלו מאמין שההלקחות יכולה להתקיים בכל רגע, ולבטח תתרחש לפני תחילת שבע שנות צרת יעקב (תסל"א ה, תסל"ב ב 7-8, התגלות ג 10).

מכיוון שבהלקחות המשיח ישוע אינו מגיע ארצה אלא הנושעים עולים אליו השמיימה, אינני מכנה את האירוע הזה – חזרתו של המשיח.