כתבי הקודש מלמדים שתחייתו של האדון ישוע נעשתה בכוח אלוהים.

לו היה האדון ישוע מקים עצמו מן המתים, כי אז הייתה נפגמת הסתמכותו המוחלטת על רצון האב.

האדון ישוע הראה לנו את הדוגמא והמופת של כניעה מוחלטת לאב הנובעת מאהבה והרמוניה נטולת חטא.

הנה לפנינו הפסוקים בברית החדשה המתארים את פעולת תחייתו של האדון ישוע. חלקם מציינים שהאדון ישוע הוקם על ידי אלוהים, וחלקם מפרטים שהתקומה נעשתה על ידי אלוהים האב בכבודו ובעצמו:

אל הגלטים א 1, קור"א ו 14, טו 15, קור"ב ד 14, אל הרומים ו 4, ח 11, י 9, מע"ש ה 30, י 40, יג 30, 33-34, 37, יז 31, אל האפסים א 20, תסל"א א 10, פטר"א א 21.

פטר"א ג 18-19 מציין שהאדון ישוע הוחיה ברוח. בכל מקרה האדון ישוע לא הקים את עצמו לתחיה אלא הוקם על ידי אלוהים. האם רוח הקודש גם כן היה מעורב בפעולת תחייתו של האדון ישוע מן המתים? לאור הפסוק מהאיגרת הראשונה של פטרוס פרק ג 18-20, ניתן להבין שגם רוח הקודש היה מעורב בתחיית האדון ישוע מן המתים.