נכון, כך מלמדים הכתובים:

יוח"א ג 5: "…ובו אין חטא…"

קור"ב ה 21: "…את זה אשר לא ידע חטאת…" [בהתייחס לישוע. ראה גם ישעיה נג 9-10, אל העברים ט 14].

תכלית בואו של ישוע לעולם כמשיח היתה להיות קורבן כפרת החטאים של בני אדם חוטאים (אל הרומים ה 6-11).

כתבי הקודש מלמדים אותנו ששה כפרה חייב להיות מושלם וללא כל דופי (ויקרא א-ז). מכיוון שכל הקורבנות בבית המקדש היוו צל של הקורבן הנצחי, והוא ישוע, הרי שישוע המשיח היה חייב להיות נטול כל חטא (אל הקולוסים ב 16-17, אל העברים ז 26-28, ט 11-14, 23-28, י 1-24).

ואיך הדבר אפשרי?

ישוע בא לעולם דרך הפריה על טבעית. רוח הקודש האציל את זרע אלוהים במרים הבתולה (לוקס א 27, 35). בדרך זו יכול היה המשיח לבוא לעולם בגוף אנוש – כדי להושיע בני אנוש מקללת החטא, אך גם בדרך העוקפת את החטא (אל העברים ב 14-18, אל הגלטים ד 4-5).

אילו היה בישוע המשיח חטא כלשהו, הרי שאז היה בו דופי ופגם. ככזה הוא לא יכול היה לשמש "שה כפרה".

ראה תוספת לתשובה זו בשאלה "האם ישוע באמת נולד לבתולה?

כמו כן, הכרת ישוע המשיח כאלוהים הבן, אל-שדי המתואר בתנ"ך, מבהירה טוב יותר את אלוהותו ומכאן את טוהרו ושלמותו. על כך ניתן ללמוד יותר מתשובה לשאלה: האם ישוע הוא אלוהים?