כן. ישוע היה חייב לקום לתחיה כי כך הוא אמר שיהיה.

ישוע טען שהוא עתיד לקום לתחיה מן המתים לאחר שלושה ימים (יוחנן ב 19-22, מתי כז 62-66, יוחנן כ, לוקס כד).

התגשמות הנבואות מעידה על אמיתות דברי הנביא ועובדת היותו שלוח מאלוהים. אחד מהסימנים להיות ישוע ריבון היא העובדה שכל הבטחותיו מתגשמות בדיוק מושלם.

שאול השליח מציין באיגרת אל הרומים א 4 שתקומתו של ישוע מן המתים הוכיחה את היותו בן האלוהים. בפרק ד 25 אמר שאול השליח שתחייתו של המשיח ישוע מהווה עדות והוכחה לכך שהוצדקנו. ז"א, תחייתו מהווה הוכחה לנו בני האדם שאלוהים האב קיבל את תשלום הכפרה של ישוע בעבור חטאותינו (ישעיה נג, קור"ב ה 21).

באיגרת הראשונה לקורינתים טו 12-34 שאול השליח מציין שתקומתו של ישוע המשיח מן המתים מהווה אסמכתא ועדות לבשורתנו. אם אין תחיה מן המתים – בשורתנו הבל היא.

לכן, ישוע היה חייב לקום לתחיה כדי שאנו בני האדם נוכל לבטוח שכל הבטחותיו אמת הן. כך יכולים כל המאמינים בו לבטוח שגם הם יום אחד יקומו לתחיה מן המתים כדי למלוך עם המשיח ישוע לעד.