לא ולא!

התיאורים המפחידים הללו נועדו לצייר את תכונותיו השליליות של השטן ולהשכין בלב האנשים את הפחד והיראה מהתחברות לשטן או הסכמה להשתתף בתככיו.

שם התואר "שטן" ניתן למלאך בעל הדרגה הבכירה ביותר שברא אלוהים רק לאחר שחטא, ומאז הקדיש את כל חייו ומאודו להרוס את תוכניתו של אלוהים עבור בני האדם. זאת בניסיון להציל את עורו מגזר הדין החמור שגזר עליו אלוהים – אגם האש הבוער בגופרית לנצח נצחים (מתי כה 41, התגלות כ 10).

שמו המקורי של השטן הינו: הילל בן שחר (ישעיה יד 12), ותיאור מעלותיו הגבוהות והנפלאות בעת בריאתו גם כתובות בספר יחזקאל כח 13-15.

הלוואי שהשטן ושדיו היו מופיעים בחזות כה מבהילה. לו היה כך, היינו מפחדים יותר להתחבר אליו וכך ככל הנראה היינו חוטאים פחות!

במציאות, השטן אינו מופיע בדמות גשמית עם לבוש כלשהו אלא הוא מופיע בחיינו בדמות הפיתוי שלנו.

ראו את הדוגמא בה ניסה השטן לפתות את ישוע המשיח לאחר שצם 40 יום במדבר (מתי ד 1-11, מרקוס א 12-13, לוקס ד 1-15).

השטן הציג לפני ישוע את הנושאים בהם ישוע יכול היה להיכשל בהם. השטן מנסה להכשיל אותנו דווקא בשעת חולשה בה הוא מציג לנו "פיתרון", אך כזה הנוגד את רצון אלוהים.

הדרך להתמודד נגד נכלי השטן ופיתוייו היא על ידי:

  1. אמונה בישוע כאדון ומושיע מחטא, כי רק כך זוכה האדם לנוכחות רוח הקודש בחייו (אל האפסים א 13-14, קור"א ג 16-17).
  2. לימוד ושינון כתבי הקודש כי כך נדע מהו נכון וראוי בעיני אלוהים.
  3. ציות לדבר אלוהים באמונה וללא היסוס (אל האפסים ו 10-18, משלי ג 5-8).
  4. התחברות עם מאמינים אחרים הבוגרים מבחינה רוחנית למען נישמור על עצמנו מליפול בתחבולות השטן.