כתבי הקודש מציינים מקרים בהם אדם דיבר עם אלוהים פנים אל פנים כדבר איש עם רעהו (שמות לג 11). כמו כן, באותו הפרק ממש בפסוק 20, אלוהים אינו מאפשר למשה לראות את פניו – פן ימות.

המקרה של משה אינו יחיד שכן גם אברהם אבינו שוחח עם אלוהים פנים אל פנים (בראשית יח). גם ישעיה הנביא בפרק ו מתאר באופן כה ברור וציורי את המפגש שלו עם אלוהים.

לעומת זאת, יוחנן השליח אמר בבשורת יוחנן א 18: "…את האלוהים לא ראה איש מעולם. הבן היחיד, הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו."

ישוע המשיח אמר: "הרואה אותי רואה את שולחי.." (יוחנן יב 45).

בתשובה לפיליפוס שרצה לראות את פני אלוהים האב, אמר ישוע: "…הרואה אותי ראה את האב…" (יוחנן יד 9).

הבה נעשה סדר בנתונים:

כתבי הקודש מציינים שאלוהים הוא רוח (יוחנן ד 24).

המילה אלוהים הינה צורת הרבים של המילה אל, אלוה [ראה תשובה לשאלה: אלוהים – שילוש או אחד?]

משמע, השלמות האלוהית מורכבת משלוש הוויות השוות בערכן זו לזו (ישעיה מח 16, סא 1, סג 8-14).

שלושת ההוויות הן:

  1. רוח הקודש
  2. הויה שאותה אסור לאדם לראות, פן ימות (אלוהים האב).
  3. הויה שבני אדם מורשים לראות (בן האלוהים – ישוע המשיח, אל-שדי).

אם כן, את אלוהים האב לא ניתן לנו בני האדם החוטאים לראות פנים אל פנים, כדי שלא נמות. קדושתו וטוהרו של אלוהים אינו מאפשר לאדם חוטא להיות בקרבה כה קרובה אליו ולהישאר בחיים.

את רוח הקודש לא ניתן לראות באופן מבודד. רוח הקודש שוכן בגופו של הנושע ונוכחותו מתבטאת בחייו הקדושים והתואמים את רצון אלוהים (קור"א ג 16-17, אל האפסים א 13-14, אל האפסים ה 22-23, יוחנן יד 26, טז 13)

מכאן, כל שנותר לאדם לראות זה את בן האלוהים. זאת ההוויה האלוהית אשר לבשה דמות אדם ובאה לעולם. אותה הוויה הזדהתה בשם: אל-שדי, והיא נושאת תארים רבים כגון: קדוש ישראל, מושיע, גואל, פודה, יהוה, ה' צבאות, מלאך-יהוה, משיח.

אותה הוויה שאנו בני האדם מורשים לראות היא היא המשיח המובטח.

כתבי הקודש עשירים בנבואות אודות זהות, אופי, תכונות ומועד הופעתו של המשיח בעולם.

האישיות היחידה בהיסטוריה האנושית שהגשימה את הנבואות הללו הוא ישוע המשיח.

לכן, בדיוק כפי שכתוב בבשורת יוחנן א, אלוהים הבן לבש בשר ובא לשכון עם בני אדם.

כל מי שראה את אלוהים לאורך כל כתבי הקודש, ראה רק את בן האלוהים, האדון ישוע המשיח.

ביום בו אדם נושע נפטר, נשמתו נלקחת ישירות לנוכחות אלוהים (אל הפיליפים א 23, תהילים ק"י 1). אז, בהיותו עם גוף חדש הנטול כל חטא והשפעת החטא, יכול הנושע להיות בנוכחות אלוהים ולראות את פני האב – ז"א, לראות את ההדר המלא של אלוהים ללא הגבלה.