כן. כך מלמדים כתבי הקודש.

כתבי הקודש מתחילים בספר בראשית במעשה הבריאה.

הדבר הראשון שהיה בבריאה הוא אלוהים. הוא לא נברא אלא היה מתמיד. בו היו חיים וממנו נעשה הכל אשר בבריאה.

מכיוון שאלוהים הוא הבורא וממנו באו חיים לכל אשר נברא, אזיי אלוהים הוא ריבון.

מהו רבון ע"פ מילון אבן שושן?

(ז') אדון, מושל, שליט, מנהיג, אציל, לורד; אלוהים, האל
הכל חייבים לתת דין וחשבון לסמכויות שמעליהם. לאלוהים אין סמכות מעליו ולכן הוא ריבון.

כתבי הקודש מציינים שכל נפש חיה עתידה לכרוע ברך לפני אלוהים ולהודיע כי הוא אדון (אל הפיליפים ב 10-11, ישעיה מה 23).

כתבי הקודש מציינים שהכל יעמדו למשפט לפני אלוהים והוא קובע את גורל כל הברואים, בני אדם ומלאכים (התגלות יט-כ, א 1).

הנביא ישעיה מקדיש פסוקים רבים לציון אלוהותו וריבונותו של יהוה.

ציון אלוהותו הבלעדית של יהוה מוכיחה את ריבונותו, שהרי יהוה מציין בכל עת כי אין אלוהים אחר מלבדו (ראה מבחר פסוקים רק מספר ישעיה בלבד: מא 21-23, 29, מב 8-9, מג 7-13, מד 6-8, 24-28, מה 5-7, 14, 18, 21-23).

לאחר שהוכח שאלוהים הוא ריבון על כל אשר בבריאה, ומכיוון שכתבי הקודש מציינים שאצל אלוהים נמצאת החכמה וכל הידע, יוצא מכך שתוכניתו של אלוהים עבור הבריאה היא תוכנית מושלמת. לפיכך כל דבר ולו הקטן ביותר הנעשה בבריאתו נמצא תחת השגחתו המלאה.

לדוגמא ראה את מילותיו של אלוהים לאיוב בפרקים לח-לט: כל הנברא פועל על פי הנחיית אלוהים – כולל חיות ועופות.

אסיים במילותיו של אלוהים לישעיה בפרק נה 11: "…כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו…"

כל הנבואות שנאמרו מפי משרתי אלוהים וזמנן עבר, התגשמו במאת האחוזים.

רק ריבון כאלוהים יכול לומר מילים שכאלו ולפעול כפי שהוא פועל מאז בראשית.