אפסים פרק ו'

 

התנאים לניצחון בשדה הקרב הרוחני

באיגרת אל האפסיים שאול השליח מתאר את גודל חסדו של אלוהים עבור בני האדם.

ישוע המשיח, אל-שדי בא לעולם בדמות אדם כדי לשלם בדמו הטהור את מחיר כפרת החטאים שלך ושלי.

בזכות כפרת החסד של ישוע המשיח, יכול כל מאמין כנה לבטוח שיבלה את עתידו הנצחי בחברת אלוהים (ב' 4-10, אל הרומיים י' 9-10).

אילו ישוע המשיח לא היה מכפר על חטאיי, הייתי נשאר טמא ומיועד לאבדון (יוחנן ג' 16-18).

אלוהים בחר את המאמינים עוד בטרם היווסד תבל (א' 4).

לאחר שישוע המשיח שילם בדמו את מחיר כפרת חטאי האדם וקם מן המתים, נפתחה הברית החדשה המובטחת מפי ירמיה הנביא (ל"א 31-34).

במסגרת הברית החדשה מחבר אלוהים את כל מאמיניו, לגוף אחד הנקרא – קהילה, גוף המשיח.  בגוף הזה אין הבדל בין יהודי לגוי (ב' 11-22).

באמצעות הקהילה המשיח מביא ומקדם את ידיעת אלוהים בעולם (מעשי השליחים א' 8, שניה לקורינתיים ה' 20, אפסיים א' 22-23 , ראשונה לטימותיאוס ג' 15).

מכיוון שהקהילה הנה הגוף הייצוגי של המשיח, מנסה השטן להכשילנו ולהרוס את העדות שלנו, באופן אישי וקבוצתי כקהילה. כך הוא מנסה להרוס את תוכניתו של אלוהים בעולם.

מכיוון שהשטן, שר העולם הזה, הוא האויב התוקף כל אחד שפועל בשירות המשיח, מעניק אלוהים לכל אחד מילדיו את הכלים שבהם יוכל להתמודד נגד השטן ולנצח.

צבא פועל באותה דרך:

הצבא מאמן את החיילים ומעמיד לרשותם את מיטב כלי הנשק וזאת על מנת שיגנו על חייהם וינצחו את האויב.

הצבא אינו מצפה מהחיילים לעשות מגבית ולקנות רובים, טנקים ומטוסים. מידת שריונו והגנתו של החייל מצביעה על ערכו של הפרט בעיני הצבא…

אלוהים אוהב כל אחד מילדיו ולכן מעניק את מלוא כוחו בידנו וזאת כדי שנגן על עצמנו וננצח את השטן.

הבה נקרא את פרק ו' פסוקים 10-18:

 1. "סוף דבר, חזקו ביהוה ובכוח גבורתו. 11. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן,
 2. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמים.
 3. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל.
 4. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם, 15. וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום.
 5. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע.
 6. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר אלוהים.
 7. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח. שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים.."

אלו שחייהם עשירים בעשייה עבור ישוע יודעים היטב שחייהם מלאים במאבקים רוחניים קשים במיוחד.

אם ננצח ונתגבר בתחום אחד, יתקוף השטן בתחום אחר. אין יום משעמם.

על מנת לעמוד בפיתויים ובמבחנים רוחניים בכל התחומים, על כל אחד מאתנו להתחזק באלוהים ובכוח גבורתו.

מהו כוח גבורתו של אלוהים?

בפרק א' בפסוקים 19-20 שאול מציין שכוח גבורתו של אלוהים התבטא בכוחו להקים את ישוע מן המוות ולהחזירו לחיים.

זה הכוח הגדול מכל ממשלה או שלטון, בשמיים או בארץ (אל הרומיים ה' 18-21, ראשונה לקורינתיים ט"ו 56-57, אל העבריים ב' 14).

באיגרת אל הפיליפים ד' 13 אומר שאול: "הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח.."

לאור דבריו של שאול השליח אנו למדים שכוח אלוהים אינו נמדד בכמות אלא באישיות, והאישיות הוא אלוהים.

ולכן, חיזקו ביהוה ובכוח גבורתו משמע – היו הכלי המאפשר לאלוהים לפעול דרכיכם בחופשיות, – המלאו ברוח הקודש – אל האפסיים ה' 18. אל תנסו בכוחכם אלא חיזקו בכוחו של אלוהים.

מכיוון שניצחון נגד השטן אפשרי רק בכוח אלוהים, ניתן לומר: השלב המקדים לכל מלחמה רוחנית זה- קירבה טוטאלית לישוע המשיח.

(פסוק 11) – מכיוון שהשטן מנצל כל חולשה שלנו ותוקף בכל תחום ובמגוון שיטות, על כל מאמין לחבוש את כל כלי הנשק שאלוהים מעמיד לרשותו.

שאול השליח אומר: "לבשו את מלוא נשק האלוהים..".   המילה 'ליבשו' (ENDUO ביוונית שהיא שפת המקור) מציינת שהכוונה ללבוש תמידי – אחת ולתמיד.

מלוא כוחו של אלוהים אינו מעיל שאנו מסירים כשמגיעים הביתה או כשנמצאים בקהילה. גם שם ובמיוחד שם השטן יכול לפתותנו ולהכשילנו.

מלוא נשק האלוהים צריך להיות חלק קבוע בחיינו, ממש כמו העור והבשר, כמו שריונו של הצב!.

מדוע אנו זקוקים למלוא נשק האלוהים?

מכיוון שהאויב שלנו הוא השטן בכבודו ובעצמו.

א. הבה נכיר את האויב!  מי הוא? 

השטן נברא כמלאך רם מעלה, כרוב, בעל הסמכות, חכמה ויופי רב יותר מכל יציר נברא אחר. שמו המקורי היה הילל בן שחר.

השטן חטא כאשר לא הסתפק בתפקיד שנתן לו אלוהים אלא חשק ביותר, בכסא אלוהים עצמו. (ישעיה י"ד 12-17, יחזקאל כ"ח 1-10, חזון יוחנן י"ב 7-9). (החטא הראשון בבריאה היה חטאו של השטן!)

כתוצאה מחטאו, סולק השטן משירות אלוהים ואליו הצטרפו שליש מכלל המלאכים אשר כעת נקראים שדים.

אלוהים שפט את השטן ושדיו ודן אותם לבלות את הנצח באגם האש. (התגלות כ' 10-15).

על מנת להציל את עצמם, מנסים השטן ושדיו, מאז בראשית להרוס את תוכניתו של אלוהים. במסגרת זו פיתה השטן את חווה והכניס לעולם את החטא (בראשית ג').

השטן ניסה לטמא את כלל בנות האדם כדי שהמשיח לא יוכל לבוא מזרע האישה (בראשית ו'). ניסה להשמיד את עם ישראל, עם הבחירה שממנו יבוא המשיח על ידי צבא פרעה (ספר שמות).

ניסה להשמיד את העם על ידי המן, (מגילת אסתר) ועל ידי המלך הורדוס ניסה השטן להשמיד את המשיח ישוע בכבודו ובעצמו (מתי ב').

לאחרונה ניסה השטן להשמיד את העם על ידי היטלר ובימינו על ידי אויבים מסביבנו.

ב. מהו תחום שלטונו וסמכותו של השטן ושדיו?

הפסוקים הבאים מציינים את מעמדו וסמכותו של השטן ושדיו בבריאה.

שניה לקורינתיים ד' 4: "…אל העולם הזה עיור את שכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים…"

בשורת לוקס ד' 6: "…אמר לו השטן: "לך אתן את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה, כי לי נמסר השלטון, ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה…"

בשורת יוחנן ט"ז 11: "…על משפט כי נשפט שר העולם הזה…"

אל האפסיים ב' 2: "בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לו השלטון בספירת הביניים והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי…"

ראשונה ליוחנן ה' 19: "יודעים אנו כי מאלוהים אנחנו וכי העולם כולו שרוי ברע…"

דניאל י': שדיו של השטן פועלים בראשי שליטי העולם כדי שיחליטו החלטות גורליות נגד ישראל ורצון אלוהים.

לשטן ניתנה סמכות שליטה על ספירת העולם שבו אנו חיים. רוח טומאתו פועלת בחיי הלא מאמינים למען לא יראו, ישמעו או יקבלו את רצון אלוהים.

השטן פועל להשמיד את עם ישראל מכיוון שדרך העם הזה אלוהים עתיד להגשים את תוכניותיו.

ג.מה מעשיו של השטן היום ואיך אנו המאמינים מתמודדים נגדו?

השטן אינו דמות דמיונית. הוא מציאותי, בעל אישיות ומסוכן ביותר. הוא מנסה לפגוע בנו בכל דרך.

שמעון פטרוס מתאר את השטן כך:

"היו ערים ועמדו על המשמר. אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. עימדו נגדו יציבים באמונה…" ראשונה לפטרוס ה' 8-9.

שאול השליח אומר שהשטן מתחפש למלאך אור ומשרתיו מתחפשים למשרתי הצדק… (שניה לקורינתיים י"א 14-15).

שאול מוסיף בפרק י' 3-10 שהאויב שלנו הוא רוחני ובעל עוצמה אדירה. מסיבה זו כלי הנשק שלנו חייבים להיות מבוססים על כוח רוחני!

השטן פועל בכל דרך וישתמש בכל תכסיס כדי לגרום לנו לא לבטוח באלוהים ולא לציית לדברו.

את כל אחד מאיתנו הוא ינסה להכשיל בתחום אחר, בתחום שאנו הכי חלשים בו.

דוגמאות:

 1. אם הנישואין על שרטון, השטן ינסה לגרום לנו ליפול בניאוף.
 2. אם אנו בבעיה כלכלית קשה, השטן ינסה להוציא אותנו מן הבעיה אך בפתרון מושחת.
 3. מחלוקת בנוגע להבנת הכתובים יכולה לעודד את כולנו לחקור ולדעת יותר.

לעומת זאת השטן יכול לגרום לנו לעמוד על דעתנו כדי לשמור את גאוותנו. התוצאה – פירוד ומחלוקות בגוף המשיח.

השטן ינסה להפוך כל מבחן אמונה טוב של אלוהים לפיתוי שבו ניכשל. במקום שנכיר את אלוהים טוב יותר, נתרחק ממנו ונשאר עמוק בחטא.

כשאנו נכשלים, אנו מפסיקים לשרת את אלוהים והשטן רושם ניצחון.

כשהשטן מפיל אותנו במלכודת של פיתוי, הוא עלול להרוס את העדות האישית שלנו, למנוע מאתנו להמשיך ולהיות ראויים בשירות הקהילה וכך להשחיר את עדותו של המשיח בעולם.

אם כן איך אנו מתמודדים נגדו?

כמו ישוע!  מתי ד' 1-11, לוקס ד' 1-13, מרקוס א' 12-13.

השטן ניסה לפתות את ישוע במגוון תחומים. ובכל פעם ישוע ענה לשטן מן הכתובים ופעל על פי הנחיית הכתובים, כך גם עלינו לעשות.

אנו יכולים להתמודד טוב יותר נגד תכסיסי השטן כאשר אנו ממלאים את התנאים הבאים.

א. ידיעת דבר אלוהים וציות לכתוב בכתבי הקודש.

כשאנו בקיאים בדבר אלוהים אנו יכולים לזהות פיתוי או ניסיון מהשטן.

ככל שנדע את דבר אלוהים טוב יותר ומדויק יותר, נבחין טוב יותר בנכלי השטן (תהילים קי"ט 11-16, אל האפסיים ד' 14).

ניצחוננו אינו נובע מידיעת הכתובים בלבד אלא מציות לכתובים (יעקב א' 22).  זאת המשמעות, בין היתר, של המילה היו יציבים באמונה.

כשאנו מצייתים באמונה, אלוהים מוכיח את נאמנותו בכך שמגשים וממלא את הבטחתו.

הוא מגן עלינו ונלחם את מלחמותינו (שמות י"ד 14, דברי הימים ב' פרק כ' פסוקים 15, 17).

ב. תפילה, תפילה ועוד תפילה.

כשאנו מתפללים אנו מודים בתלותנו באלוהים. בתפילה אנו מציגים את בקשותנו מאבינו שבשמיים והוא נאמן לענות לנו ולמלא את הבקשות התואמות לרצונו.

(יעקב א' 5-8, תהילים ל"ז 4-5, ראשונה ליוחנן ה' 13-15). כשהוא עונה אנו לומדים לבטוח בו יותר. (אין לכם כי אינכם מבקשים. לוקס י"א 9)

ג. התחברות משיחית טהורה. קהילה בריאה..

התחברות אמיתית עם מאמינים אחרים ונאמנים עוזרת לי לחלוק את שאלותיי או בעיותיי עם אחים או אחיות באמונה וכך לזכות לייעוץ מדבר אלוהים וכן לתפילותיהם עבורי (איגרת יעקב ה' 16-20).

לאור כל זאת הבה נלמד את דבר אלוהים באמונה, נתפלל זה עבור זה ונציג בקשותנו לאלוהים.

נלמד לבנות רעות בונה כך שנעזור זה לזה להבין ולציית לדבר אלוהים.

התוצאה: ברכה לחיים שלנו, משפחתנו וגוף המשיח. כך אור אלוהים וישועתו ייראו לעולם.

בשיעור הבא נלמד להכיר את כלי הנשק שאלוהים מעמיד ברשות ילדיו כדי לנצח את השטן!

קריאת פתיח: האיגרת אל הרומיים פרק ח' פסוקים 31-39.

בשיעור שעבר למדנו אודות המאבק הרוחני של המאמין כדי לשמור את עדותו עבור המשיח.

שאול השליח הבהיר שהאויב העומד מול כל מאמין המשרת את ישוע הוא השטן בכבודו ובעצמו.

מכיוון שהשטן הוא האויב המנסה להכשיל את עדותנו, שאול מעודד את המאמינים להתחזק באלוהים ובכוח גבורתו.

ז"א, השלב הראשון במערכה נגד השטן זה קירבה והקרבה מלאה לישוע המשיח.

שאול השליח מנחה אותנו ללבוש את מלוא נשק האלוהים כדי שנוכל לעמוד נגד כל שיטות הפעולה של השטן.

מלוא נשק האלוהים חייב להיות עלינו כל רגע בשעות היום ובכל מקום. בין אם אנו בעבודה, בבית או בקהילה. ממש כמו העור והבשר! (כמו שריונו של הצב!)

ובכן, מהם כלי הנשק שאלוהים מפקיד בידינו על מנת להבטיח את ניצחוננו נגד כל שיטות הפעולה של השטן?

הבה נקרא את פרק ו' פסוקים  10-18. ונלמד מפסוק 13..

 1. "סוף דבר, חזקו ביהוה ובכוח גבורתו.
 2. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן,
 3. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמים.
 4. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל.
 5. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם,
 6. וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום.
 7. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע.
 8. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר אלוהים.
 9. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח. שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים.."

שאול השליח מדריך את המאמינים להתכונן לקרב הרוחני מול תככי השטן באותה מוכנות שחייל מאומן מתכונן לקרב גורלי.

שאול מתאר את כלי הנשק של החייל הרומי, (מחזה שכל אחד מהם רואה כל יום ויכול להבין ולהזדהות עמו) וכך מאפשר לשומעיו להבין את נחיצות וחשיבות כל אחד מכלי נשק אלוהים בשדה הקרב הרוחני.

בפסוק 13 שאול אומר: "..קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע…"

מה מקנה לנו את הזכות לקבל ולהשתמש בכל כלי נשק אלוהים?

היותנו ילדיו!

לילדים שלו אלוהים מעניק את כולו! בתוכנו הוא חותם את רוח קודשו ובכך מבטיח את מלוא נוכחותו בכל אחד מילדיו (אפסיים א' 13-14 ב' 22, אל הרומיים ח' 15-17, 31-39).

כל מלוא נשק האלוהים וכוחו יכולים להתבטא בחיינו וזאת בתלות גודל אמונתנו בו ובציות לדברו.

היום הרע מתייחס לכל יום שבו השטן עדיין פועל ואנו עדיין חיים בתוך גוף נשחת.

שאול מסיים את פסוק 13 באומרו: "..ולעמוד לאחר עשותכם את הכל.."

מאמינים רבים זכו לתהילה בצעירותם, אך בזקנתם כשלו ונפלו בחטא אשר העפיל על כל ניצחונות העבר וכעת הם זכורים ככישלון ובושה.

אלוהים מצפה מאיתנו שגם נסיים את חיינו כשאנו נקיים מחטא ומנצחים במאבקים רוחניים. אלוהים מצדו העניק לנו את כל האמצעים לחיות חיים מלאי ניצחונות, וכעת השאר תלוי בגודל אמונתנו ובציותנו.

אלוהים מעונין שנקבל שכר מלא ולא חלקי. האיגרת השניה ליוחנן פסוק 8: "והיזהרו, כדי שלא תאבדו את פרי פועלכם אלא שתקבלו שכר מלא"

מפסוק 14 שאול השליח מציין את כלי הנשק שאלוהים מעמיד לרשות ילדיו בשדה הקרב הרוחני.

 1. אמת אלוהים(פסוק דומה בישעיה נ"ט 17)

מאז בראשית השטן מנסה לערער את ביטחוננו באמת של אלוהים ובהבטחותיו הכתובות בתנ"ך ובברית החדשה.

החוזק שלנו טמון באמונה ובטחון בדבר אלוהים ולכן את הבסיס הזה השטן מנסה למוטט.

כך עשה השטן לחווה ואדם (בראשית ג') הוא עיוות את דבר אלוהים והעלה ספק לליבה של חווה.

מכיוון שחווה לא נצמדה לאמת של אלוהים ובטחה בו, היא נפלה לחטא שאת תוצאותיו אנו נושאים עד היום.

השטן הפיל את דוד המלך בפיתוי דומה (דברי הימים א' פרק כ"א).

למרות שדוד ניצח במלחמות רבות באופן ניסי שהבהיר לו את עזרתו וכוחו של אלוהים, הוא התפתה לספור את חייליו ולבטוח בגודל צבאו.

למרות שהוזהר על ידי שר צבאו, נפל דוד בחטא שגרם להרג 70 אלף מבני ישראל.

אילו דוד היה נצמד להבטחות אלוהים הברורות בדברו, לא היה נופל בחטא וחיי נתיניו היו ניצלים.

השטן פועל היום נגדנו באותה צורה.

לעיתים דרך רדיפה וקשיים בגלל אמונתנו אנו נתפתה לא לציית לאלוהים, ננסה להסתיר את אמונתנו ולהתכחש לשייכותנו לישוע וכו'.

בדרך זו אולי נזכה לשקט זמני אך למעשה הפסדנו את המערכה. לא בטחנו באלוהים שיעניק פתרון וכך לא נתנו לו הזדמנות להוכיח את אמת דברו וכוח הבטחתו.

לעיתים אנו חוטאים וחושבים שנפסלנו לתמיד בעיני אלוהים, או שאפסו סיכויינו לפעול שוב בגוף המשיח.

השטן יערער את אמונתנו בגודל הסליחה והכפרה של אלוהים.

היצמדות לאמת אלוהים תקרב אותנו בחזרה להתחברות בריאה בקהילה כדי שנתחזק ונגדל בעדותנו ובשירות שלנו לאדון.

בתקופה של קושי כלכלי השטן ינסה לערער את ביטחוננו באלוהים ובאפשרות למצוא עבודה ולצאת מהמשבר.

אנו נחשוב: "אלוהים האם איכפת לך ממני?"  או, "לא נראה לי שיש עוד סיכוי!" "מה כבר אחד כמוני ובגיל שלי יכול למצוא?" התוצאה – ייאוש מאלוהים והתרחקות ממנו ומילדיו…

היצמדות לאמת אלוהים והבטחותיו תשקיט את נפשנו ותעניק לנו פתרון ברור לכל שאלה.

השטן תוקף את המאמינים דרך ריבוי של מורים מתעים המלמדים לא נכונה את דבר אלוהים בנוגע למוסר, נישואין, גירושין, ישועה, מתנות רוחניות, עתידו של המאמין וכו'.

מורים שכאלו גורמים לבלבול רוחני, מסבכים את פשטות דבר אלוהים ומציגים אותה כדבר מסובך וקשה להבנה.

כתוצאה מכך אנשים רבים מתרחקים מלימוד אישי של דבר אלוהים ומהאמת והכוח היחידי שיכול לשמרם מנכלי השטן.

השטן מנסה לערער את אמונתנו באלוהים הרואה הכל, יודע הכל, יכול הכל וכך גורם לנו לפנות לאפיקים אחרים שבהם הוא שולט ודרכם הוא הורס את חיינו.

אם נתרחק מדבר אלוהים נהיה כעלים הנידפים ברוח של כל תורה – אל האפסיים ד' 14.

ידיעת אמת אלוהים מעניקה לי את הידע והאפשרות לזהות את שקריו וסילופיו של השטן ונציגיו ולהתרחק מהם ומהפתרונות שהם מציעים לי.

ידיעת האמת של אלוהים הכתובה בכתבי הקודש (תנ"ך וברית חדשה) ואמונה בו בביטחון משחררת אותנו ממועקה ומפחד ומעניקה לנו שלום (בשורת יוחנן ח' 31-32, משלי פרק ג' פסוקים 5-10, ראשונה לטימותיאוס ד' 1).

 1. צדק אלוהים: "…ושריון הצדק לבושכם…"

שאול השליח מדמה את הצדק של אלוהים לשריון מסביב לבטן והחזה של החייל המגן עליו מפגיעה באיברים רגישים וחיוניים (שכפ"ץ מודרני).

הצדק של אלוהים מציין את מידת הטוהר והקדושה שעל פיהם הוא שופט ופועל. אלוהים אינו מתפשר על טוהר וקדושה, אינו מתיר מקום כלשהו לחטא.

החלטותיו של אלוהים תמיד תואמות למידות האמת והצדק שקבע ואינן מושפעות לרעה משום גורם חיצוני או רגשי כזה או אחר.

השטן לעומת זאת ינסה לעוות את דעתנו ולגרום לנו לפעול על פי הרגש במקום על פי אמות המידה של אלוהים.

השטן יגרום לנו להתפשר על חטא בתואנות של "לא נעים", או "אין ברירה". השטן ינסה לגרום לנו להסתמך על מידות צדק מוטעות.

הוא יגרום לנו לראות את אלוהים כאכזר, חסר רגישות והתחשבות. אם נסתמך על מידות הצדק שלנו הפרי של אותה החלטה אומללה יהיה באוש ולא יביא כבוד לנו או לאלוהים.

ישעיה הנביא בפרק ס"ד 6 מלמדינו שכל צדקותינו כבגד טמא. עלינו להסתמך לחלוטין על צדקת אלוהים כדי שנפעל בצדק ונראה פרי מבורך בפועלנו. (רומיים ד' 6, 11, 22-24, שניה לקורינתיים ה' 21).

על מנת להגן עלינו מהחלטות או פעולות הנוגדות את מידת הצדק של אלוהים, כדאי  שנקבל החלטה לאחר בחינת המקרה לאור דבר אלוהים (במידה וקיים מקרה דומה) ויעוץ עם אחים ואחיות מאמינים הבקיאים בדבר אלוהים ומחויבים לו.

איך מתבטא שריון הצדק של אלוהים בחיינו היום יומיים?

שריון הצדק מתבטא בסגנון החיים שלי, לבוש, דיבור, עבודה, התחברות עם מאמינים. צורת חיים התואמת את רמת המוסר הקדושה של אלוהים.

אלוהים מצפה מילדיו לחיות חיים חדשים כפי שמצוין ב: אל האפסיים ד' 24-27, אל הקולוסים ג' 9-14.

כשאנו חיים בסגנון חיים שכזה, אנו לא נותנים מקום לשטן – וכך מונעים פגיעה! אל האפסיים ד' 27.

כשאנו מתפשרים על צדקתו של המשיח ישוע, ומאמצים סגנון חיים או דרך של חטא, תיפגע עדותנו והתחברותנו עם שאר ילדי אלוהים. התוצאה – השמחה והשלווה שלנו יפגעו.

דוד המלך לא ביקש שאלוהים יחזיר לו את ישועתו לאחר שחטא אלא שיחזיר לו את הששון של הישועה. תהילים נ"א.

בפסוק 15 שאול השליח מציין את נעלי החייל כחלק מכלי הנשק.

נעליים נוחות וחזקות קובעות את מידת יציבות העמידה והמרחק שהחייל ילך. שאול מציין שהנעליים שלנו צריכות להיות בשורת השלום.

כשאנו מאמינים ובוטחים בבשורה של ישוע, אנו יציבים כמידת יציבותו של ישוע.

הבשורה היא כדלקמן: אלוהים שלח את בנו ישוע המשיח בדמות אדם כדי לשלם בדמו הטהור את מחיר כפרת החטאים של בני האדם.

ישוע המשיח מת על הצלב, נקבר וקם לתחייה לאחר שלושה ימים. מי שמאמין בו כאדונו ומושיעו מן החטא, נושע.

למאמין מעניק אלוהים חיי עולם וחותם אותו ברוח הקודש (ישעיה נ"ג, אל הרומים י' 9-10).

מי שאמונתו יצוקה בבשורה הזו, יכול ליהנות מהשלום של אלוהים מכיוון שאלוהים הוא זה הנלחם את מלחמותיו (שמות י"ד 14).

כשרגלינו נעולות בבשורת השלום הן נחשבות "יפות" בעיני ה'. רק רגליים יפות ראויות ללכת רחוק ולבשר את בשורת השלום לעולם השרוי בחוסר אמונה (ישעיה נ"ב 7:

"מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוהייך").

סיכום

למדנו בשיעור זה על אמת, צדק ובשורת השלום. לפנינו עוד 4 כלי נשק רוחניים שאלוהים מעניק לנו על מנת להבטיח את ניצחוננו נגד נכלי השטן.

כל כלי הנשק הללו ניתנים לנו מתוקף היותנו ילדי אלוהים, אך הביטוי המלא שלהם בחיים שלנו תלוי בגודל אמונתנו וביטחוננו בדבר אלוהים וישוע כאדון ומושיע.

חיים על פי אמת וצדק אלוהים אינם קלים. הם אפשריים רק בכוח רוח אלוהים הנמצא בתוכנו ובציותנו המוחלט לדברו.

למרות זאת, אנו עדיין חוטאים ולעיתים נכשלים.

עלינו לזכור שיש לנו מושיע המגן עלינו ומעודד אותנו להתוודות על חטא, לקום על רגלינו, להביט קדימה ולהמשיך ולשרת אותו בצדק ואמת (אל הפיליפים ג' 12-14, ראשונה ליוחנן א' 9).

חשוב לזכור: כמו שלא כל פציעה מסתיימת במוות אלא רובן מגלידות, כך לא כל חטא שאנו עושים פוסל אותנו מאפשרות לחזור לשרות המשיח.

תודה לאלוהים על גודל חסדו ורחמנותו.

הבה נהיה ערניים לעודד זה את זה ללמוד מדבר אלוהים ולשמור על חיים טהורים כדי ששמחת ישועתנו תהיה שלמה.

(קריאת פתיח: האיגרת אל הרומיים פרק ח' פסוקים 31-39).

בשיעורים שעברו למדנו אודות המאבק הרוחני של המאמין כדי לשמור את עדותו עבור המשיח.

שאול השליח הבהיר שהאויב העומד מול כל מאמין המשרת את ישוע הוא השטן בכבודו ובעצמו.

ולשטן כוח עצום וסמכות רבה. שום אדם אינו יכול להתמודד נגדו בכוחות עצמו. מכיוון שרק אלוהים חזק יותר מן השטן, שאול מעודד את המאמינים להתחזק באלוהים ובכוח גבורתו.

ז"א, השלב הראשון במערכה נגד השטן זה קירבה והקרבה מלאה לישוע המשיח.

שאול השליח מנחה אותנו ללבוש את מלוא נשק האלוהים כדי שנוכל לעמוד נגד כל שיטות הפעולה של השטן.

מלוא נשק האלוהים חייב להיות עלינו כל רגע בשעות היום ובכל מקום, בין אם אנו בעבודה, בבית או בקהילה, ממש כמו העור והבשר.(כמו שריונו של הצב!).

מלוא כלי נשק האלוהים משמע – ללבוש את ישוע המשיח.

ובכן, מהם כלי הנשק שאלוהים מפקיד בידינו על מנת להבטיח את ניצחוננו נגד כל שיטות הפעולה של השטן?

הבה נקרא את פרק ו' פסוקים  10-18. ונלמד מפסוק 15..

 1. "סוף דבר, חזקו ביהוה ובכוח גבורתו.
 2. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן,
 3. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמים.
 4. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל.
 5. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם,
 6. וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום.
 7. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע.
 8. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר אלוהים.
 9. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח. שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים.."

שאול מתאר את כלי הנשק של החייל הרומי, (מחזה שכל אחד מבני תקופתו רואה כל יום ויכול להבין ולהזדהות עמו) וכך מאפשר לשומעיו להבין את נחיצות וחשיבות כל אחד מכלי נשק אלוהים בשדה הקרב הרוחני.

בפסוק 16 שאול אומר: "עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע."

שומעיו של שאול השליח היו מודעים לסוגי הנשק בזירת הקרב ופגיעתם ההרסנית. חצים לעיתים היו נורים כשראש החץ מרוח בזפת דולקת או חומר דליק אחר.

חצים אלו גרמו לנזק רב יותר מהפגיעה הראשונית בקורבן שכן לאחר פגיעתם היה החומר הדליק מתפזר לכל מיני כיוונים וגורם לדליקות ולתוצאות מחרידות אחרות.

החייל הרומי התגונן בפני חצים אלו על ידי לוח מגן בגובה של כ- 1.5 מטר וברוחב של כ- 80 ס"מ שהיה מכוסה בשכבת חומר דוחה אש. בדרך זו היה החייל מגן על כל גופו.

קבוצות חיילים היו מתקדמות בשורות ישרות כשמגניהם נוגעים זה בזה וכך הדפו ביעילות רבה יותר את החצים הבוערים בפגיעה הראשונית והמשנית!

ה"חצים הבוערים" של השטן הם הפיתויים, המחשבות הרעות והשמועות הבאים לנגד עינינו ומוחנו.

פיתויים אלו באים מולנו לאור מה שאנו קוראים, מביטים עליו, שומעים או היכן שאנו נמצאים.

השטן יודע טוב מאוד וגם אנחנו שמחשבות רעות נגד אחים במשיח פוגעים בהתחברות שלנו.

פיתוי שלא נזנח מיד עלול להוביל את כל הגוף למעשה חטא שהורס את כל עדותנו ולעיתים את חיינו האישיים והמשפחתיים.

"מגן האמונה" זה האמונה הבסיסית באלוהים והביטחון בכוחו והבטחותיו.

האמונה שדבר אלוהים נבדק ואמין (משלי ל' 5-6, תהילים י"ח 30, ראשונה ליוחנן ה' 4,10).

הדרך להתגונן מפיתויים, היא להתרחק מהם ולמצוא נחמה ועידוד בדבר אלוהים.

אלוהים יכול לספק לנו את כל מחסורנו, להשקיט את ליבנו וגופנו, ולחזקנו בחולשותנו, כך שלא נמשיך ללכת בדרך הפיתוי הרע (יעקב א' 7, מלאכי ג' 10, אל הפיליפים ד' 19, אל האפסיים א' 3 תהילים א').

חץ בוער זה גם שמועה רעה או מחשבה רעה נגד אח במשיח.

אם הדבר לא נעצר על פי הכתוב בספר מתי י"ח, אל האפסיים ד' 27, זה יתפתח לשנאה או פירוד שהורס את ההתחברות שלנו.

כמו שכבאים לא עוזבים את מקום הדליקה עד שכל הניצוצות כבות (האש מתה) כך גם אנו צריכים לכבות את הפיתויים או שמועות ומחשבות עד שלא יהוו גורם משפיע.

אמונתנו באלוהים כאחד היכול לעודד אותנו ולספק את כל צרכינו, ובדברו כהנחיה לפעולה וחיים, כמוהם כמים על אש. רק כך אנו מכבים את "חציו הבוערים" של השטן.

בפסוק 17 שאול מציין שני כלי נשק נוספים. "וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר אלוהים."

הקסדה מגינה על הראש, אזור כה רגיש וחשוב. כובע הישועה מתייחס לביטחון שלנו בישועתנו הנצחית.

תקוותו של המאמין היא הגשמת הישועה. ז"א חיים נצחיים עם אלוהים בממלכתו ובגוף ללא חטא.

השטן מנסה לערער את הביטחון שלנו בנצחיות ישועתנו.

בדרך זו השטן מנסה לערער את אמונתנו באלוהים ומעבר לכך להרפות את ידינו, להרוס את מרצנו להמשיך ולפעול בשירות אלוהים גם בתקופה קשה ובמשבר.

לערער את ביטחוננו בנצחיות הישועה זה כמו לומר לחייל שהעורף הושמד! כבר אין עבור מה להילחם ובעבור מה להתאמץ – עדיף להיכנע! מה זה כבר משנה אם נחטא עוד, הרי ישועתנו אבדה….

על מנת לא ליפול בתחבולה השטנית הזו, עלינו לזכור ולשנן את הבטחות אלוהים בנוגע לנצחיות ישועתנו:

 1. ישוע המשיח בחר אותנו מקדם ימי עולם – אל האפסיים א' 4-5.
 2. אף אחד לא יכול לקחת מישוע את מה שאלוהים האב נתן לו – יוחנן י' 28-29 ויהודה פסוק 1.
 3. שום דבר לא יפריד אותנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע – אל הרומיים ח' 34-39.
 4. אלוהים שומר בגבורתו את ישועתנו – ראשונה לפטרוס א' 3-5, רומיים ח' 23-24, ראשונה לתסלוניקים ה' 8, ראשונה ליוחנן ג' 2.

איוב הותקף כה קשות ולאורך כל תקופת המשבר הוא מצא את עידודו בתקוות ישועתו הנצחית והבלתי מעורערת.

איוב לא מדד את אלוהים על סמך הצלחותיו הארציות או בריאותו אלא רק על פי אמיתות דברו – איוב י"ג 15.

כשבמוחנו דבר אלוהים והבנתנו נכונה אזי קל יותר לסלק ולכבות את התקפותיו ההרסניות של השטן (ירמיה ט"ו 16, גלטים ו' 6).

חרב הרוח שהיא דבר אלוהים זה כלי הנשק הנוסף בפסוק 17.

חרב הרוח היא כלי ההתקפה היחידי ששאול מציין. חרב הרוח זה דבר אלוהים.

אם זה כלי ההתקפה היחידי, האם אין אנו צריכים ללמוד את דבר אלוהים היטב? האם יתכן שחייל יהיה מאובזר בכל כלי ההגנה אך ילך לקרב ללא רובה?

האם חייל יכול להיות יעיל כאשר רובהו ריק מכדורים?

כך גם אנו. אם ברצוננו להגיב נכונה לכל איום או מקרה, עלינו להכיר היטב את דבר אלוהים ולדעת מה לצטט ואיך להגיב בכל מקרה.

גיבוב אותיות או מילים מהתנ"ך אינן יכולות לעזור (שניה לטימותיאוס ג' 16-17). דבר אלוהים מתאים לכל תחום בחיינו.

ראו את הדוגמא של ישוע המשיח כאשר השטן ניסה אותו במדבר – בשורת מתי ד'.

תגובתו של ישוע הייתה ציטוט מדבר אלוהים שבו בטח ובו האמין. הפסוקים שישוע ציטט היוו תשובה הולמת ומתאימה לפיתוי שבו עמד.

התוצאה הייתה שהשטן סר ממנו. לא רק בגלל שישוע ציטט מילים אלא בגלל שביטחונו ואמונתו המלאה היו בהם.

דבר אלוהים זה כוח! אלו מילים שיש בהם כוח חיים!

באיגרת אל העבריים ד' 12 נאמר: "שהרי דבר האלוהים חי ופועל, וחד הוא מחרב פיפיות וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין פרקים למוח העצמות, ובוחן מחשבות הלב וכוונותיו".

הנביא ישעיה אמר בפרק נ"ה 11: "כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו".

דבר אלוהים הנו דבר אמת ומכאן כוחו. כשאנו יודעים אותו, בוטחים בו ופועלים על פיו, אנו מסתמכים על כוח אלוהים.

כשמשתמשים בדבר אלוהים נכונה, כמו שאלוהים התכוון ולמטרותיו, אז אנו נחווה במו עינינו לראות את תוצאת פועלו. זו הבטחה!

אנו נימצא הגנה לחיינו ויחד עם זאת נחזה בשינוי חייהם של שומענו.

דוד המלך אמר: "בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך." תהילים קי"ט 11.

דבר אלוהים זה חיים, זה זרע. כשהמילים הנכונות מגיעות ללב מוכן, זה יניב ישועה – חיים חדשים. כן, גם אצל אויבינו!

סיכום

א. למדנו בשיעור זה על מגן האמונה, כובע הישועה וחרב הרוח.

כל כלי הנשק הללו ניתנים לנו מתוקף היותנו ילדי אלוהים, אך הביטוי המלא שלהם בחיים שלנו תלוי בגודל אמונתנו וביטחוננו בדבר אלוהים וישוע כאדון ומושיע.

ב. כל כלי נשק האלוהים מהווים מעין תמונה של ישוע המשיח.

ישוע הוא האמת – יוחנן י"ד 6.

ישוע הוא צדקתנו – שניה לקורינתיים ה' 21.

ישוע הוא שלומנו – אל האפסיים ב' 14

נאמנותו של ישוע נותנת לנו אמונה – אל הגלטים ב' 20.

ישוע הוא מושיענו – לוקס ב' 30

ישוע הוא דבר אלוהים – יוחנן א' 1,14.

ולכן כאשר אנו מאמינים בישוע כמושיענו מהחטא ובוטחים בו כאדון חיינו – אנו למעשה לובשים אותו, את ישוע, וכך נהנים מהגנתו המלאה.

זאת בתנאי שאנו מאפשרים לו לשלוט על כל חלק ופרט בחיינו.

הבה נהיה ערניים לעודד זה את זה ללמוד מדבר אלוהים ולשמור על חיים טהורים כדי ששמחת ישועתנו תהיה שלמה.