דברי הימים-ב כ"ד 1-27. (מל"ב י"ב 1-21)

מי אתה באמת? בשביל מי אתה חי? את מי אתה מנסה להרשים?

חלוקת הפרק:

א. הקדמה: יואש בן 7 במלכו, נשוי לשני נשים ואבא לילדים, הולך בדרכי יהוה כל ימי יהוידע הכוהן (פ. 1-3) [יואש מלך בין 835-796 לפנה"ס]

ב. יואש יוזם את חידוש ושיפוץ בית אלוהים (פ. 4-15)

ג. מות יהוידע הכוהן בגיל 130 שנים (פ. 15)

ד. יואש נוטש את יהוה, עובד את האלילים ורוצח את זכריה הבן של יהוידע שהעיר לעם על חטאיהם (פ. 16-22).

ה. אלוהים נותן את המלך ובני יהודה ביד אויביהם (פ. 23-27).

הערה: חלוקת הפרק זועקת את הנושא: יואש, את מי אתה מנסה להרשים? מי אתה באמת?

רקע.

השנה היא 842 לפני הספירה לערך.

מלך יהודה היה אחזיהו אשר לא הלך בדרכי אלוהים אלא אימץ את דרכו של אחאב.

בהוראת אלוהים, יהוא הרג את אחזיהו (דברה"ב כ"ב 7-9).

האימא של אחזיהו היתה עתליה. כששמעה שבנה אחזיהו נרצח, היא החליטה להשמיד את כל הצאצאים מבית יהודה שאמורים לרשת את אחזיהו (כ"ב 10). כן, הסבתא רוצחת את נכדיה כדי להבטיח שהיא תשב על כס המלוכה.

אחת מבנות המלך יהורם, יהושבעת, האחות של אחזיהו שהיא למעשה הדודה של יואש, הסתירה ניצול אחד, את יואש בן אחזיהו מציפורני סבתו (כ"ב 11).

בעת שעתליה הרשעה מלכה על יהודה, יואש התינוק הסתתר אצל יהושבעת אשת יהוידע הכוהן בבית אלוהים במשך שש שנים. יהוידע הכוהן גידל את יואש כבנו. דמות הגבר והאב לנגד יואש הקטן היה יהוידע הכוהן.
בשנה השביעית התחזק מעמדו של יהוידע הכוהן, ובעזרת אנשי חיל נאמנים לאלוהים הוא הצליח להכתיר את יואש הקטן למלך, ולהסיר את עתליה מכיסאה (כ"ג 1-15).

וכך, כשהוא רק בן שבע שנים הומלך יואש כמלך יהודה, ובתפקיד זה שרת ארבעים שנים.
מן הסתם ברור לכל אדם שבמהלך לפחות עשר עד עשרים השנים הראשונות למלכותו, יואש פעל ומלך על פי ההנחיות וההדרכות של יהוידע הכוהן שהיה לו כאבא.

במהלך שנות מלכותו, כל עוד יהוידע שרת ככוהן והיה הדמות הדומיננטית בחייו, פעל יואש למען שיפוץ בית אלוהים ועבודת הקודש במקדש.

כל הקורא את פסוקים 4-15 יאמר ללא היסוס שהנה בית יהודה זכה למלך אידיאלי ירא אלוהים שיחזיר את בית דוד למסלול הצדק והקדושה של אלוהים.

יואש נראה ונחשב למלך צדיק ירא אלוהים המוביל את עמו לדרך הברכה.

הערה:

פרק כ"ד כאמור פותח בהכתרתו של יואש למלך בגיל 7 שנים. משהתבגר מעט, יהוידע השיא לו שתי נשים. הפעם הראשונה שנתקלנו במשפט שכזה היה בבראשית ד' 19, שם היה כתוב: "ויקח לו למך שתי נשים…". ואת שאר מעשי למך הזה אנו מכירים…

ולפיכך, המחבר אומנם מציין את יהוידע ככהן נאמן וירא אלוהים, אך המשפט הקצר הזה בו יהוידע משיא ליואש שתי נשים מהווה רמז והודעת אזהרה, שהחדשות הרעות תבואנה בהמשך.

עדות מניסיון אישי:

אלוהים הרעיף חסדו על המלך יואש בכך שהעמיד לימינו כהן גדול בוגר מבחינה רוחנית שהקדיש חייו לגדלו כדי שיהיה מלך טוב וירא אלוהים.

אני יכול להזדהות עם יואש.
אני יכול להעיד שאלוהים ברך אותי באופן דומה שהביא לחיי את ג'ימי דיאנג, רנדי קוק ודיויד ש. ונשותיהם, שהיו לי ולאשתי מורים רוחניים ומדריכים בשלבים הראשונים והקריטיים בהקמת הקהילה.

אני יודע להעריך את החשיבות של מדריך בוגר ובעל ניסיון הקרוב אליי לאורך שנים ומדריך אותי להחלטות ראויות ומבורכות. זה היה חסד גדול לי, למשפחתי ובגדול לכלל הקהילה.

חשוב לכל אחד מאיתנו לדעת ולהבין שהורים חכמים או דמות נאמנה ויראת אלוהים הקרובה לחיינו, הם מתנת חסד מאלוהים השומרת אותנו מהחלטות שגויות, ומבטיחה דרך בטוחה ומבורכת יותר לחיינו.

טוב יעשה כל אחד מכם אם יוודא שיש בחייו אדם או שניים שכאלו.

יואש – מי אתה באמת?
חלפו להם השנים ויהוידע הכוהן נפטר.
יהוידע הכוהן זכה לגיל מופלג יותר ממשה ואהרון – 130 שנים (אהרון 123 שנים, [במדבר ל"ג 39] ומשה 120 שנה, [דברים ל"ד 4]).

הערה: בבראשית ו' 3 כתוב משפט מסובך. ישנם מפרשים האוחזים בדיעה שמשמעות הפסוק היא שאלוהים אמר שבני אדם לא יחיו יותר מ-120 שנים. ובכן, זו לא המשמעות. לראיה, הרבה אנשים חיו מעל 120 שנים…

המשמעות הנכונה היא שאלוהים קבע שפעולת השטן בקרב בני האדם בו הם מטמאים כל רחם של נשים, במטרה להכשיל את לידת זרע האישה המובטח, לא יימשך מעל 120 שנים. ואכן, אלוהים העניש את בני האדם במבול, והציל רק את נוח, אשתו, שלושת בניו ונשותיהם שנשמרו מטומאה.

הבה נחזור לעניינינו:

כעת לאחר שיהוידע הכוהן מת, יואש המלך צריך לעמוד על רגליו באופן עצמאי ולהוכיח שהצהרותיו הרוחניות ופעולותיו למען אלוהים עד כה ממשיכות בגלל אמונתו האישית ומתוך הקשר האינטימי והאישי עם אלוהים, ולא רק בגלל ההשפעה של יהוידע הכוהן.

כעת יואש צריך להוכיח שכל מעשיו נבעו מאמונה חיה ולא מדתיות חסרת אמונה. כעת יואש צריך להוכיח שהוא לא היה מריונטה, הבובה או השופר של יהוידע הכוהן, אלה פעל עבור יהוה מתוך אמונה ושכנוע פנימי.

ומה אנו מגלים?

מיד לאחר מותו של יהוידע, יואש הושפע לרעה באופן מיידי משרי יהודה.

אותם שרים מעולם לא נושעו אלא ככל הנראה הסתירו את אשר על ליבם מפחד יהוידע הכוהן ומפחד יואש שחי תחת צילו של יהוידע הכוהן.

כעת יהוידע איננו, והשפעתם של שרי יהודה על יואש הינה מוחלטת.

סתרי ליבו של יואש מתגלים.

החלטותיו הראויות מבחינה רוחנית של יואש נבעו מיראתו את יהוידע והשפעתו של יהוידע הכוהן ולא מתוך אמונה חיה וקשר אינטימי אישי בינו לאלוהים.

יואש פעל כדי לרצות את יהוידע ולא מתוך אמונה אישית ואינטימית עם יהוה.
יואש חי כדי לרצות אדם!

ואיך נתאר את יחסו של המלך יואש לאלוהים לאחר מותו של יהוידע?

מלך לא נושע חסר יראת אלוהים.

מלך שחי בשקר כל ימי הכוהן יהוידע.

יואש, מי אתה באמת? האם אתה חושב שתוכל להערים על אלוהים?

ומה דבר אלוהים אומר על אלו אשר באמצע חייהם מחליטים לנטוש את אלוהים?

ראשונה ליוחנן ב' 19: "הללו מקרבנו יצאו, אבל לא משלנו היו. כי אילו היו משלנו, היו נשארים איתנו, אך הם יצאו למען ייוודע שכולם אינם משלנו."

יואש, פרי מעשיך מוכיח שמעולם לא נולדת מחדש.

חייך היו מכוסים בדתיות מרשימה אך ריקים מישועה.

יישום:
מה יש לי ללמוד מחייו של יואש המלך?

א. יש המכירים את האדון ישוע דרך הלימוד וההדרכה של ההורים שלהם. הם באים כל חייהם לאסיפות הקהילה רק בגלל כיבוד הורים או מתוך הרגל.

למרות שהם מתנהגים יפה וחיים על פי סטנדרטים משיחיים, הם מעולם לא עשו את ההחלטה האישית לקבל את ישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים. כל חייהם הם מסביב לילדי אלוהים ובבית אלוהים, אך מעולם לא נתנו לאלוהים לשבת על כס המלכות בליבם.

ב. יש המתנהגים כילדים קדושים כאשר הם נמצאים בצל של הורים מאמינים או חברים בעלי השפעה על חייהם. אך כאשר אותם אנשים בעלי השפעה על חייהם אינם בסביבה, האמת שבליבם יוצאת לאור.
מכיוון שהם מעולם לא נושעו, הם מיד נכנעים לתאוותיהם הפסולות. מה שתמיד היה בליבם כעת יוצא לאור במלואו.

מסקנות לחייך:

לאור הדוגמא מחיי המלך יואש, הבה נבחן את ליבנו:

האם הנוכחות שלי בבית אלוהים וההתחברות שלי עם ילדי אלוהים המאמינים בישוע נובעים מתוך אמונה אמיתית בישוע ויחס אישי ואינטימי עם האדון?

האם הציות שלי לדבר אלוהים הינו כדי להרשים אנשים שאני ירא מהם או מתוך אמונה חיה ואוהבת את אלוהים?

האם אתה לובש כסות דתית או מכוסה בצדקת האדון ישוע? (קור"ב ה' 21)

האם ישוע שאתה מדבר עליו הוא גם אותו ישוע היושב על כס המלכות בליבך?
הבה נפתח כל יום עם הצהרה והחלטה ברורה:

ישוע הוא אדון חיי, גואלי ומושיעי מקללת החטא. אני לא חי בשקר אלא באמת של אלוהים השוכן בליבי.