I. הצגת הרקע של ישוע (א' 1-13)

א. הצגת יוחנן המטביל, הכרוז של המשיח (הגשמת נבואה) (א' 1-8).

ב. טבילתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל (א' 9)

ג. ההכרזה של אלוהים האב על ישוע כבנו אהובו (א' 10-11)

ד. עמידתו של ישוע בניסיון (א' 12-13)

II. ישוע מכריז את הבשורה ובוחר את תלמידיו (א' 14-15)

א. ישוע מכריז את הבשורה (א' 14-15)

ב. ישוע בוחר את ראשוני תלמידיו (א' 16-20)

III. ישוע מאמת את זהותו כאלוהים ומשיח על-ידי ניסים, אותות ומופתים (א' 21 – ג' 5).

א.    ישוע מגרש רוח טמאה (א' 21-28)

ב.     ישוע מרפא חולים (א' 29-34)

ג.      ישוע מבשר עם תלמידיו ומגרש שדים (א' 35-39)

ד.     ישוע מרפא מצורע (א' 40-45)

ה.    ישוע מרפא המשותק וסולח על חטאיו (ב' 1-12)

ו.       ישוע בוחר את לוי, תלמידו החמישי (ב' 13-17)

ז.      ישוע מכריז על עצמו כחתן מלכות אלוהים (ב' 18-22)

ח.    ישוע המשיח, בן האלוהים הוא אדון השבת, מלך מלכות האלוהים (ב' 23-28)

ט.    ישוע מרפא את בעל היד היבשה ביום השבת (ג' 1-5)

IV. תגובת העם וההנהגה הרוחנית לישוע (ג' 6-35).

א.    הפרושים וחסידי בית הורדוס מתכננים להרוג את ישוע (ג' 6)

ב.     המון רב מן הגליל, ירושלים, אדום, עבר הירדן, צור וצידון נוהרים אל ישוע ונרפאים (ג' 7-10).

ג.      הרוחות הטמאות שישוע גרש מאנשים צועקות שישוע הוא בן האלוהים (ג' 11-12).

ד.     ישוע בוחר את שנים עשר תלמידיו והם הולכים אחריו (ג' 13-19)

ה.    קרוביו של ישוע דוחים אותו (ג' 20-21)

ו.       הסופרים דוחים את ישוע בטענה שישוע פועל בכוח שר-השדים (ג' 22)

V. תגובת ישוע למתנגדיו – לימוד במשלים (ד' 1-33).

א.    ישוע מוכיח לסופרים שטענתם שגויה ובלתי מציאותית – ישוע אינו מגרש שדים בכוח שר-השדים (ג' 23-30)

ב.     ישוע מכריז שכל העושים את רצון ה' הם בני משפחתו (ג' 31-35)

ג. משל הזורע ופשרו (ד' 1-25)

ד. משל הזרע הגדל (ד' 26-29)

ה. משל גרגיר החרדל (ד' 30-33)

VI. ישוע מאמת את זהותו כאלוהים ומשיח על-ידי ניסים, אותות ומופתים (ד' 35-ה' 43).

א.    ישוע משקיט סערה (ד' 35-41)

ב.     ישוע מגרש שדים – עליון על עולם הרוחות (ה' 1-20)

ג.      ישוע מרפא את האישה זבת הדם ומקים לתחיה את בתו של יאיר (ה' 21-43)

VII. תגובת העם, השלטון וההנהגה הרוחנית לישוע (ו' 1-29)

א.    תושבי נצרת, עירו של ישוע, דוחים אותו ואינם מאמינים בו (ו' 1-א6)

ב.     ישוע שולח את שניים עשר תלמידיו לבשר עם סמכותו (ו' 6ב-13).

ג.      מות יוחנן המטביל – הכרוז סיים את מלאכתו (ו' 14-29)

VIII. ישוע מאמת את זהותו כאלוהים ומשיח על-ידי ניסים, אותות ומופתים (ו' 30-56)

א.    ישוע מאכיל חמשת אלפים איש בשני דגים וחמש כיכרות לחם (ו' 30-44)

ב.     ישוע הולך על המים לעיני תלמידיו (ו' 45-52)

ג.      ישוע מרפא חולים בגינוסר (ו' 53-56)

IX. תגובת העם וההנהגה הרוחנית לישוע (ז' 1-37)

א.    הפרושים והסופרים טוענים שישוע מפר את מסורת הזקנים (ז' 1-24)

ב.     אישה גויה מפניקיה מאמינה בישוע ובתה נרפאת (ז' 24-30)

ג.      אנשי עשר הערים (דקאפוליס) מתפלאים מישוע (ז' 31-37)

X. ישוע מאמת את זהותו כאלוהים ומשיח על-ידי ניסים, אותות ומופתים (ח' 1-10)

א. ישוע מאכיל 4000 אנשים בשבע כיכרות לחם (ח' 1-10)

XI. תגובת ההנהגה הרוחנית לישוע (ח' 11-21)

א.    הפרושים מבקשים שישוע יעשה אות כדי להוכיח את זהותו (ח' 11-13)

ב.     ישוע מזהיר את תלמידיו מעיוורון רוחני (ח' 14-21)

XII. ישוע מאמת את זהותו כאלוהים ומשיח על-ידי ניסים, אותות ומופתים (ח' 22 – ט' 32).

א.    ישוע מרפא עיוור בשני שלבים (ח' 22-26)

ב.     שמעון כיפא מודה שישוע הוא המשיח (ח' 27-30)

ג.      ישוע מדבר על מותו ותחייתו (ח' 31-ט' 1)

ד.     ישוע לובש הדר ואלוהים האב מכריז שוב שישוע הוא בנו אהובו, בחירו (ט' 2-13)

ה.    ישוע מרפא ילד מרוח טמאה (ט' 14-29)

ו.       ישוע מדבר שנית על מותו ותחייתו (ט' 30-32)

XIII. ישוע מלמד את תלמידיו (ט' 33 – י' 45)

א.    מיהו הגדול ביותר (ט' 33-37)

ב.     מי שאינו נגדנו – איתנו (ט' 38-41)

ג.      היזהר שלא תכשיל את הקטנים באמונה (ט' 42-50)

ד.     ישוע משיב לפרושים בנושא גירושין (י' 1-12)

ה.    הניחו לילדים לבוא אליי (י' 13-16)

ו.       מכשול העושר – העשיר שנדרש לוותר על נכסיו (י' 17-31)

ז.      ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו (י' 32-34)

ח.    משאלתם של יעקב ויוחנן בני זבדי מישוע (י' 35-45)

XV. ישוע מאמת את זהותו כאלוהים ומשיח על-ידי ניסים, אותות ומופתים (י' 46-52).

א.    ישוע מרפא את ברטימי העיוור ביריחו (י' 46-52)

XVI. הכניסה לירושלים ומהלך האירועים עד הצליבה של ישוע (י"א 1-ט"ו 47).

א.    ישוע נכנס לירושלים רכוב על עיר ומתקבל על ידי העם בקריאות "הושע נא, ברוך הבא בשם יהוה". (י"א 1-11)

ב.     ישוע מקלל את עץ התאנה חסר הפרי – סמל למצב הרוחני הירוד של עם ישראל (י"א 12-14)

ג.      ישוע מגרש את הסוחרים בבית המקדש (י"א 15-19)

ד.     ישוע מסביר מדוע ייבש את עץ התאנה (י"א 20-26)

ה.    הסופרים והפרושים דוחים את סמכותו של ישוע ומנסים להכשילו  (י"א 27-33)

ו.       ישוע מלמד את משל בעל הכרם והחוכרים (י"ב 1-12)

ז.      הפרושים וחסידי בית הורדוס מנסים להכשיל את ישוע – שאלת מס לקיסר (י"ב 13-17)

ח.    הצדוקים מנסים להכשיל את ישוע – בנוגע לתחייה מן המתים (י"ב 18-27)

ט.    שאלת הסופר את ישוע בנוגע למצווה הגדולה (י"ב 28-34).

י.       ישוע מלמד בבית המקדש ומזהיר מפני הלימוד השגוי של הסופרים (י"ב 35-44)

יא.  ישוע מנבא אודות חורבן ירושלים ואירועי אחרית הימים (י"ג 1-37)

י"ב. ראשי הכוהנים והסופרים זוממים לתפוס את ישוע (י"ד 1-2)

י"ג. אישה יוצקת שמן נרד טהור על ראשו של ישוע בבית עניה (י"ד 3-9).

י"ד. יהודה איש קריות מסגיר את ישוע לראשי הכוהנים (י"ד 10-11)

ט"ו. ישוע חוגג את הפסח עם תלמידיו (י"ד 12-25)

ט"ז. ישוע מנבא שכל תלמידיו יתכחשו לו (י"ד 26-31)

י"ז. ישוע בגת שמנים עם תלמידיו (י"ד 32-42)

י"ח. ישוע נעצר על ידי שומרים מטעם ראשי הכוהנים, הסופרים והזקנים (י"ד 43-52)

י"ט. הכוהן הגדול בנוכחות ראשי הכוהנים, הזקנים והסופרים עורך לישוע משפט מכור מראש (י"ד 53-65)

כ. שמעון פטרוס מתכחש לישוע (י"ד 66-72)

כ"א. ישוע מתושאל על ידי הנציב הרומי פונטיוס פילטוס, והלה מצווה לצלבו בגלל לחץ ואיום ההמון (ט"ו 1-20)

כ"ב. צליבת ישוע (ט"ו 21-32)

כ"ג. מותו וקבורתו של ישוע המשיח (ט"ו 33-47)

XVII. תקומתו של ישוע מן המתים ביום ראשון (ט"ז 1-19)

א.    מרים המגדלית, מרים אימו של יעקב ושלומית מגלות שקברו של ישוע ריק (ט"ז 1-8)

ב.     ישוע המשיח נראה לתלמידיו ולאחרים לאחר תקומתו (ט"ז 9-14).

ג.      מצוותו של ישוע לתלמידיו – הכריזו הבשורה לעולם (ט"ז 15-18)

ד.     עלייתו של ישוע לימינו של האב (ט"ז 19)

ה.    תלמידי ישוע מקיימים את מצוותו (ט"ז 20).