לפי הכתובים באיזה יום הוקם האדון ישוע מן המתים אחרי שנצלב?

יום תקומתו של האדון ישוע מן המתים מתועד בספרי הבשורה שנכתבו על ידי תלמידיו של ישוע.

מתי כח 1: "אחרי השבת, עם עלות השחר של יום ראשון…"

מרקוס טז 1: "כשעבר יום השבת…בראשון בשבוע, בבוקר השכם…"

לוקס כד 1-3: "בראשון בשבוע, לפני עלות השחר…הן ראו שהאבן כבר נגולה…אך לא מצאו את גופת האדון ישוע…"

יוחנן כ 1-2: "בראשון בשבוע, לפנות בוקר בעוד חושך…לקחו את האדון מן הקבר…"

האם ניתן לקבוע שהאדון ישוע אומנם קם ביום ראשון מוקדם בבוקר ולא בשבת בצהריים?

האדון ישוע אמר שהוא עתיד לקום לתחיה לאחר שלושה ימים (יוחנן ב 19-22, מתי כז 62-66, יוחנן כ, לוקס כד).

אנו יודעים שהאדון ישוע נצלב ונקבר ביום הנקרא – "ערב שבת" יוחנן יט 31.

ז"א, שיום מותו של האדון ישוע היה יום שישי או יום חמישי שבו נחוג חג הפסח-המצות (כך שאותו יום נחשב "לערב שבת") כדי לאפשר לאדון להיות בקבר שלושה ימים. עלינו גם לזכור שבכתבי הקודש, מתחיל יום חדש בערבו של היום הקודם.

מכאן, יום תקומתו של האדון ישוע מן הקבר היה ביום ראשון מוקדם בבוקר.

חיזוק לקביעה שהאדון ישוע קם לתחיה ביום ראשון ניתן לקבל גם מן הכתוב בספר ויקרא כג 9-14. בפרק הנוכחי אלוהים מצווה על בני ישראל לשמור את מועדי יהוה. אלו ימים בשנה בהם אלוהים מצווה על עמו לקיים מצוות מיוחדות.

מה מיוחד במועדים הללו?

האדון ישוע המשיח מת כשה כפרת חטאים בדיוק במועד של חג הפסח, כי הוא שה הפסח שלנו (קור"א ה 7).

האדון ישוע העניק לנו כפרת חטאים וניקיון רוחני – כך שאנו יכולים לחגוגו את חג המצות מיד לאחר חג הפסח.

ביום ראשון שבא מיד לאחר השבת הקרובה לחג הפסח, עם ישראל נצטווה לחגוג את עומר ראשית הקציר. החג היווה הצהרת אמונה באלוהים העתיד לספק גשמי ברכה כך שבחג השבועות שיבוא בעוד 49 ימים, יימלאו השדות ביבולי ברכה המבטיחים חיים.

החגים נקראים מועדי יהוה כי בימים אלו בדיוק מילא האדון ישוע את הפעולות הנחוצות לישועת בני האדם.

לכן, האדון ישוע קם ביום ראשון בשבוע, לאחר השבת הראשונה שלאחר חג הפסח. כל המאמין בתקומתו של האדון ישוע מן המתים, יזכה לראות תקומה מן המתים בעצמו ויחיה עם האדון ישוע לעולמי עד.

לאחר 49 ימים מאותו יום ראשון בו ישוע המשיח קם לתחיה, נחוג חג השבועות. ואומנם, באותו חג השבועות נחתה רוח הקודש על המאמינים הראשונים בישוע, כשהיו בירושלים כפי שציווה עליהם האדון, וכך אומתה הבשורה אשר בפיהם (מע"ש א-ב). ישוע הוא המשיח המובטח לעם ישראל ולעולם. הוא אכן קם לתחיה ביום ראשון בשבוע.