לומר לך את האמת, אם כל בני אדם היו טובים בעיני אלהים, איש לא היה זקוק לישוע ואנחנו לא היינו צריכים להשקיע מאמצים בהכנת חוברות מעין אלו.

מחבר מזמורי תהלים אמר לפני זמן רב ש"אין עושה טוב, אין גם אחד". ודאי, רובנו לא רוצחים או גנבים או עושים מעשים דומים. אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו שאנו אנשים הגונים שלא זקוקים לשינויים גדולים בחיינו. אבל התמונה שהכתובים מתארים בפנינו אחרת:

אפילו הטובים בינינו הם חטאים באופן נואש, רחוקים מאד מאלהים, איש מרעהו ואפילו מעצמנו.

בעיית הבעיות של המין האנושי, לפי כתבי הקודש, היא בפירוש שביעות הרצון מה"דת" שלנו,

שביעות הרצון ממה שאנחנו מאמינים בו. בדרך כלל, מה שאנחנו מאמינים בו איננו מה שהכתובים מלמדים. אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו טובים, שאלהים ודאי יעלים עין משגיאותינו ומחסרונותינו ה"קטנים" ושהוא לא מתייחס כל כך ברצינות לחטאינו. אנחנו מציבים את רצונותינו-אנו ואת תשוקותינו במרכז העולם הפרטי שלנו, במקום לשים את רצון בוראנו ואת שאיפותיו במקום הראשון.

אבל אלהים מתייחס במלוא הרצינות לחטאינו. כיהודים אנו נוטים לחשוב שחטא הוא רק ענין של מעשה, של פעולה כלשהי שאדם עושה. אבל חטא הוא הרבה יותר מזה.

הכתובים מראים שחטא הוא מצב של קיום אנושי ולא רק פעולה מסויימת. הוא יותר ענין של גישה, של מרדנות. הטובים שבאדם, כמו אברהם, משה ודוד המלך, חטאו במעשה.

ישעיהו הנביא אמר: "כולנו כצאן תעינו, איש לדרכו פנינו".

נביא צדיק זה מראה שחטא הוא ענין אנושי הנפוץ אצל כל אדם, כולל הנביא עצמו, ושכל אדם מחפש הגשמה עצמית יותר מאשר את מצוות ה'.

דוד המלך אמר שחטא הוא מצב מלידה. חטא זהו דבר כללי – וזו הסיבה שעל יום הכיפורים מקפיד כלל ישראל לשמור כמועד החמור ביותר בעם היהודי.

זו גם הסיבה לכך שאלהים סיפק לנו דרך לסליחה, שהתחילה בקרבנות בעלי חיים בתנ"ך והגיעה לשיאה במות המשיח. עלינו מוטלת האחריות להיענות באמונה ולשים מבטחנו בישוע ככפרתנו. אנו חייבים לשוב להשקפת חיים שמתמקדת בדרכו של ה' ולא בסדר העדיפויות שלנו.

אנחנו באמת חוטאים בעמקי הוויתנו. כל החינוך, השפע והטכנולוגיה שבעולם לא ישנו עובדה זו,

הם רק איפשרו לנו להביע את מרדנותנו באופן מתוחכם יותר. ישוע באמת חי, באמת מת ובאמת קם לתחיה. כל ההתנגדות שבעולם וכל ההתעלמויות מההוכחות לא תמחקנה מציאות זו. גישתך עלולה להיות דומה לזו של הספקן שאומר "אני לא אאמין בזה – ואל תבלבל לי את המוח עם העובדות!" אבל אלהים באמת רואה אותנו כנושאים באחריות. עלינו לעמוד בפני העובדות ולקבל את הסליחה שהוא מציע לנו דרך ישוע.

לסיכום, עליך להאמין בישוע, לא בגלל שכך יהפכו חייך למאושרים, אלא בגלל שזו האמת.

מזמור י"ד 3.

ישע. נ"ג 6.

מזמור נ"א 5.