כמו תמיד, הדוגמא הטובה ביותר שעלינו ללמוד ממנה היא אלוהים בכבודו ובעצמו.

האדון ישוע בא לעולם כאדם, וכשהיה בינינו הוא רוקן מעצמו יכולות אלוהיות, כך שהוא התמודד עם בעיות כפי שאנו מתמודדים עימן (אל הפיליפים ב 5-11).

בבשורת לוקס ד 1-15 מתואר ניסיונו של השטן להכשיל את האדון ישוע (ראה גם מתי ד 1-11, מרקוס א 12-13).

ישוע צם במשך 40 יום וכשהיה בחולשה גופנית, ניצל השטן את ההזדמנות כדי לנסות להכשיל את האדון.

תגובתו של האדון ישוע ותשובותיו מהוות תשובה לנו כשאנו נמצאים במתקפה רוחנית או לפני פיתוי העלול להרוס את עדותנו.

האדון ישוע לא התפתה לעשות את שהשטן הציע לו. בכל אחד מהמקרים ענה האדון מתוך כתבי הקודש.

האדון ישוע בעצמו נשען על המילים שבעצמו נתן והועלו על הכתב והם כתבי הקודש שלנו. בדרך זו האדון ישוע מלמדנו להסתמך על דבר אלוהים וכוחו של אלוהים בכל ענין ודבר בחיינו.

על מנת שנוכל לענות כמו האדון ישוע – עלינו להכיר את דבר אלוהים על בוריו ולהאמין בריבונות המילים (משלי ג 5-8, טימו"ב ג 16). רק אז נדע להבחין בדקויות המילים של השטן ולו ניפול בתככיו.

באיגרת של שאול אל האפסים ו 10-16 מלמד שאול השליח את המאמינים באפסוס איך להתמודד נגד כל נכלי השטן.

השליח מלמדם להיצמד לאדון, ללבוש את כל תכונותיו של אלוהים, כי רק כך יוכלו לעמוד בהצלחה מול הפיתויים והמבחנים הרוחניים (ראה גם יוחנן טו).

כשבוחנים את הפסוקים הללו, מבחינים שהשליח למעשה אומר לכל המאמינים: המקום הבטוח לכולנו זה לעמוד בישוע.

למה הכוונה?

כפי שההגנה על חיי החייל מעשית ויעילה רק כשהחייל נמצא בתוך הטנק ולא לידו, כך הביטחון וההגנה שלנו יעילה כאשר אנו חיים באמונה מושיעה ומיישמים בחיינו את רצון אלוהים בכל. זאת המשמעות של לעמוד בישוע.

בכל עת עלינו לבחון את חיינו ולוודא שאין "חטא פתוח" (מתי ה 23-26, קור"א יא 27-32, יעקב ד 1-10). בכל עת עלינו לוודא שאנו מתוודים על חטא או סולחים לאלו המבקשים זאת מאיתנו, הפוגעים בנו (אל האפסים ד 17-32). חוסר סליחה או חטא פתוח מהווים צוהר לשטן דרכו הוא יפגע בנו (אל האפסים ד 27). כאשר אנו חיים חיי ציות לאלוהים, אז אנו "עומדים בו" ויכולים לחוות את כוח נצחונו על כל פיתוי ולעמוד בכל ניסיון.

ריבונותו של אלוהים מתבטאת בכך שכל הבטחותיו אמת הן ומתגשמות עד האחרונה שבהן:

ומה הוא הבטיח? נצחון מוחלט בכל ניסיון!

"…על כן הכנעו לפני אלוהים. התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם. קרבו לאלוהים ויקרב אליכם."

עלינו לזכור תמיד. למרות שהשטן הוא שר העולם הזה, הריהו מוגבל ויכול לפעול רק במסגרת שאלוהים מאשר לו.

יוחנן השליח כתב באיגרתו הראשונה בפרק ד 4: "…אתם, ילדי, מאלוהים אתם, וניצחתם אותם, שכן הוא אשר בכם גדול מזה אשר בעולם."

רוח הקודש שוכן בנו ובכוחו אנו יכולים לחוות את מלוא כוח אלוהים נגד נכלי השטן.