ובכן, אנחנו קוראים לעצמנו גם יהודים וגם משיחיים (ויש בינינו גם כאלו
שקוראים לעצמם נוצרים) הדעה שאלה הן שתי מסגרות נפרדות המנוגדות זו לזו היא טעות שנובעת מחוסר סובלנות ומדעות קדומות.

הויכוח בנושא "מי הוא יהודי" ממשיך להסעיר את עם ישראל. אין הסכמה אם צריך להגדיר יהדות על פי קני מידה דתיים; תרבותיים, על פי מוצא, או פשוט לפי דעת הרוב.
לעומת זאת, בכתבי הקודש יהודי הוא אדם שנמנה על צאצאי אברהם, יצחק ויעקוב, שאיתם כרת אלוהים בריתות באמצעות אברהם, משה ודוד. אלהים עצמו הוא שעשה אותנו ליהודים; מכאן שזהותנו היהודית לא תלויה במה שאנו חושבים או עושים. אולי בכך נעוץ ההסבר לעובדה שתינוק שנולד להורים יהודיים נחשב ליהודי זמן רב לפני שיש לו הזדמנות כלשהי לגבש דיעות בנושא דת או תרבות!

אלו בינינו שנהיו למאמינים בישוע מצאו עקב אמונתנו באלהים קשר מחייב, עמוק ומחודש עם מורשתנו, תרבותינו הלאומית, המסורת ועמנו. אחדים מאיתנו היו מתבוללים, לא היה לנו כל ענין בזהותנו כיהודים, עד שהיינו ליהודים משיחיים.

אנחנו משתמשים במונח "משיחי" משום שאנו רואים את עצמנו כתלמידיו של משיח ישראל; מקור המושג הלועזי "כריסטיאן" הוא המלה היוונית "כריסטוס", שפרושה משיח. המלה העברית "נוצרי" נפוצה בימינו ובדרך כלל משמשת, מתוך אי-הכרת הנושא וההבדלים, כדי לתאר מאמינים משיחיים ואחרים שאינם כאלה גם יחד.

מלה זו באה משם העיר נצרת, שבה גדל ישוע. "נצרות" הוא מושג המתייחס בדרך כלל למכלול של תרבות, היסטוריה ותפיסה דתית, ואנחנו כמאמינים משיחיים מסתייגים מחלקים גדולים ממכלול זה באופן עקרוני ומוחלט.

הנצרות היא דת שהעמידה את עצמה בניגוד ליהדות. משיחיות, לעומת זאת, היא פרי-בטנה של היהדות  ותוצאתה הטבעית. אין לחשוב שכל מי שמשתתף בתפילות בכנסיה או קהילה, הוא "משיחי". כמו כן, אין לצאת מתוך הנחה שכל גוי נוצרי הוא בהכרח "משיחי". משיחי הוא אדם, יהודי או גוי, שחזר בתשובה והחליט לעבוד את אלהים על פי תורת ישוע המשיח. במלים אחרות, השאלה אם תהיה למשיחי או לא היא עניין אישי בין אדם  לבין אלהים; איש לא יכול להיוולד כמשיחי. צריך "להיוולד מחדש".

המשיחיים הראשונים היו יהודים שהאמינו כי ישוע הוא המשיח. איש מהם לא ויתר על יהדותו.

אמונתם הייתה מבוססת על הבטחותיו עתיקות-היומין של אלהים הכתובות בתנ"ך. בראשיתה נחשבה המשיחיות לכיתה יהודית אחת מני-רבות של אותם ימים, ולמשך שנים מספר, בראשית הדרך, נאלצו רוב הגויים שקיבלו עליהם את האמונה בישוע לעבור קודם תהליך גיור!

מכאן נובע שאם ישוע הוא אמנם המשיח, אין דבר יהודי יותר מאשר להאמין בו. במלים אחרות: אין דבר שיכבד יותר את אלהי אברהם, יצחק ויעקב.

  1. עיין בבשורת יוחנן ג' 3-7 בברית החדשה וברקע לכך מהתנ"ך בספר יחזקאל ל"ו 25-27. ישוע אמר לרבי נקדימון ש"אם לא יוולד איש מלמעלה לא יוכל לראות את מלכות האלוהים.. . . אם לא יוולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים".

יחזקאל מתאר את תהליך השינוי הרוחני באותו אופן: "וזרקתי (כלומר אלהים) עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם…, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם"