את ספר הברית החדשה (המתאר ברית חדשה שה' הבטיח בפי ירמיהו לאבותינו) יש לקבל כפי שהוא: ספר יהודי שנכתב כמעט כולו בידי יהודים. את רוב המושגים בברית החדשה אי אפשר להבין בלי הרקע התנ"כי שלהם. לפני שנים מספר היה מקובל לטעון שחלק גדול ממנו מכיל רעיונות לא יהודיים אלא יווניים. אבל לאחרונה הראה מחקר יסודי את המקורות היהודיים של כל מה שמופיע בברית החדשה.

הצצה בכמה מפסוקי הבריה"ח מראה בבירור את רקעו היהודי:

"ספר תולדות ישוע המשיח בן דוד בן אברהם" (מתי א' 1).
"ויהי ביום השמיני ויבואו למול את הילד…" (לוקס א' 59).

"ויהי חג חנוכת הבית בירושלים, וסתיו היה. ויתהלך ישוע במקדש באולם של שלמה" (יוחנן י' 22-23).

"ויאמר (שאול): איש יהודי אנכי, נולד בטרסוס אשר בקיליקיא, ומגודל בעיר הזאת לרגלי גמליאל ומלומד לפי דקדוקי תורת אבותינו ואהי מקנא לאלהים כמוכם כולכם היום" (מעשי השליחים כ"ב 3-4).

"יעקב, עבד אלהים ואדוננו ישוע המשיח שואל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים" (יעקב א' 1).

העובדה שהברית החדשה היא ספר יהודי ממש כמו התנ"ך מוכרת יותר ויותר גם בישראל. פנחס לפיד פירסם בזמנו מחקר על עשרה ספרי לימוד בהם משתמשים בתי ספר יסודיים ותיכוניים בארץ. הוא אומר ש"ששה מספרים אלה מצטטים בסה"כ 18 קטעים מהבריה"ח… שלשה ספרים נותנים הסברים מפורטים על המשמעות ההיסטורית, הספרותית והדתית של ארבעת הבשורות…

בשני ספרים מופיעים ציטוטים מהתנ"ך לצד ציטוטים מהבריה"ח בצורה שמצביעה על דמיון ועל זיקה".

בקשר להאשמות על אנטישמיות ראוי לזכור שבימיה הראשונים של המשיחיות לא היו כלל מאמינים מהגויים. השאלה אם ישוע הוא המשיח הייתה שאלה יהודית שהעם היהודי בלבד נדרש ליישב. זהו הרקע שלאורו יש להבין את נימת דבריהם של קטעים רבים בהם יש ביקורת כלפי חלק זה או אחר של העם היהודי. הקטעים ה"חמורים" שבברית החדשה דומים יותר להטפות המוסר של הנביאים מאשר להטפה חסרת הסובלנות והגזענית של ימי הביניים. קחו למשל את הקטע הבא, שמתייחס לעם ישראל:

"הוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את ה', נאצו את קדוש ישראל, נזורו אחור".

האם נראה לכם שהקטע לקוח מהברית החדשה? ובכן טעיתם, זוהי מובאה מספר הנביא ישעיה. (פרק א' 4).

פניות מסוג זה, שנועדו לקרוא לעמנו לחזור מחטאיו, היו תמיד חלק ממסורת הנבואה. הבריה"ח  ממשיכה מסורת זו, לצד פירוט של הצד החיובי של מערכת היחסים בין ישראל לאלהים.

השאלה שצריכה להישאל איננה "האם הבריה"ח היא ספר יהודי?" כי אם, "האם היא אמת?" כשנעמיד את הבריה"ח ואת התנ"ך במבחנים זהים של מהימנות היסטורית ותוקף מוסרי, נראה  בשניהם אמת באותה מידה.