כל מה שאנו יודעים לבטח אודות המשיח נובע מתוך הכתוב בכתבי הקודש, תנ"ך וספר הברית החדשה.

זהותו ופועלו של המשיח המובטח כתובים בפירוט רב בנבואות אודותיו לאורך דפי התנ"ך.

לדוגמא:

המשיח ייוולד לעלמה [הכוונה לאשה בתולה] (ישעיה ז 14, מתי א 18, 23). הוא ייוולד בבית לחם אפרתה (מיכה ה 1, מתי ב 1, לוקס ב 4-7). ייכנס לירושלים כשהוא רכוב על עיר בן אתונות (זכריה ט 9, יוחנן יב 14-15). יהיה טהור וללא כל חטא (ישעיה נב 13- נג 12, קור"ב ה 21). יבצע ניסים, אותות ונפלאות בסדר גודל שרק אלוהים מסוגל לעשות (ישעיה ל'ה, סא, יוחנן ג 2, ט, יא). ימות מוות אלים – ייכרת, לפני חורבן בית שני (דניאל ט 24-27. התאריך הינו חודש ניסן בשנת 32 לספירה. ראה יוחנן יט 28 עד סוף הספר). הבוטח במשיח זוכה לסליחת חטאים ולשלום אלוהים (ישעיה נג 5-6, אל הרומים י 9-10, יוחנן ג 16).

ישוע עצמו הודה שהוא המשיח המובטח (מרקוס יד 61-62, מתי כו 62-64, דניאל ז 13-14).

בכתבי הקודש למעלה משלוש מאות נבואות אודות המשיח וכל הנבואות שזמן התגשמותן עבר, באמת התגשמו רק בחייו ופועלו של ישוע אשר נולד בבית לחם וגדל בנצרת.

בכתבי הקודש גם כתוב שאם נאמין בישוע כאדון ומושיע מן החטא, כי אז רוח אלוהים תשכון במאמין ותעניק לו את תכונות האופי של המשיח (אל הגלטים ה 22-23). נוכחות רוח הקודש [רוח אלוהים] השוכנת באדם בעקבות אמונתו בישוע כמושיע מכפר חטאים, משנה את האדם עד כדי כך שתהליך הישועה של האדם נקרא: לידה מחדש, בריאה חדשה (יוחנן ג 3-9, קור"א ב 10-15, קור"ב ה 17, אל הגלטים ו 15).

ובאמת כך, המאמין בישוע חווה ומתנסה באלוהים באופן אישי כשהוא מבקש את סליחת החטאים שאלוהים העניק בקורבנו של ישוע המשיח.

שום אישיות בהיסטוריה האנושית לא הגשימה את הנבואות אודות המשיח מלבד ישוע.

שום אמונה מלבד בישוע המתואר בכתבי הקודש, משנה את המאמין לטובה ולהידמות למושיעו (אל האפסים ד 13).

אם כן:

מתוך התגשמות הנבואות שבכתבי הקודש בישוע ומתוך ההתנסות בהבטחותיו אנו בטוחים שישוע הוא המשיח המובטח.