בראשית פרק מ'

בראשית פרק מ: יוסף פותר חלומות בכלא המצרי   לאחר שאשת פוטיפר האשימה את יוסף בניסיון לאונסה, ולאחר שוידאה שכל שאר העבדים והנמצאים בסביבתו הקרובה מודעים לאירוע שהמציאה, לא נותרה לפוטיפר כל ברירה אלא לשלוח את יוסף לבית הסוהר. שליחת יוסף לכלא היה העונש המינימלי שפוטיפר יכול היה לתת ליוסף ועדיין לצאת "גבר" מכל העניין. העובדה שפוטיפר שלח את יוסף לכלא ולא הרגו בו במקום, שהרי הוא היה שר הטבחים, מהווה עדות לכך שהוא לא [...]

2017-02-22T11:49:51+02:00

בראשית פרק ל"ט

בראשית פרק לט: יוסף ואשת פוטיפר   לאחר שמחבר ספר בראשית ציין את פרשת יהודה ותמר, הוא חוזר לנקודה בה עצר לפרט אודות חיי יוסף ומשם ממשיך את מאורעות חייו של יוסף. כאמור, צייון כל הפרטים אודות יהודה ותמר באמצע סיפור חייו של יוסף נועד ל: לציין את הצורך ביציאת בני יעקב מכנען מפאת השפעת ההתבוללות של הכנענים עליהם (ראה נישואי יהודה לבת שוע ומקרה ילדיו) [ראה דברי יוסף בפרק מה 7:וישלחני ה' לפניכם לשום [...]

2017-02-22T11:48:41+02:00

בראשית פרק ל"ח

בראשית לח: פרשת יהודה ותמר   בראשית פרק לח. פרשת יהודה ותמר [המשך] פרשת יהודה ותמר נראית על פניה כמנותקת מן הסיפור המתמשך אודות יוסף ואחיו ומכירתו לשיירת נוודים מצריימה. מדוע פרשה זו מוזכרת כאן או בכלל? מדוע לא מוזכרות פרשות אחרות מחיי שאר האחים? א. הסיבה העיקרית נובעת מן העובדה שבני יעקב מתחילים לאמץ את הרגלי הכנענים, ואם ימשיכו בדרך זו, ייפגע ישראל. בפרק לח אנו עדים לדרכו הפסולה של יהודה. אבוי לישראל אם [...]

2017-02-22T11:47:28+02:00

בראשית פרקים ל"ו – ל"ז

בראשית לז, פסוקים 28-1 הקדמה: לפני שנתחיל, נעשה סקירה קצרה על מה ששוחחנו עליו בשיעור שעבר (לה 6 – לו 8):   יעקב מגיע לבית אל וממלא את ההבטחה שהוא הבטיח לאלוהים לאחר חלומו על הסולם לגן העדן. אלוהים מופיע לפניו בשנית בבית אל ומאשר: את שינוי השם מיעקב לישראל; את ההבטחה להרבות את זרעו; את ההבטחה לאדמה אותה הוא יירש. בנימין נולד ורחל נפטרה. ראובן שוכב עם בלהה, אחת מנשותיו של אביו, ובעשותו כך [...]

2017-02-22T11:46:14+02:00

בראשית פרק ל"ג

בראשית פרק לג: יעקב ועשיו מתפייסים…   בראשית פרק לג. יעקב ועשיו מתפייסים… לאחר שאלוהים העניק ליעקב את כל הסיבות לא לדאוג מהפגישה עם עשיו, (ההבטחות בחזון שאלוהים ישמור עליו ויקיים דרכו את כל ההבטחות שנתן לאברהם ויצחק, וכן המחזה של מחנה מלאכי אלוהים הנמצאים בקרבת יעקב כדי להוכיח לו שאלוהים אכן עימו ומלאכיו חזקים יותר מכל מחנה אדם…), עומד יעקב במבחן האמונה. האם יעקב ישתמש בתכסיס כלשהו (כפי שנהג לעשות עד כה), או ילך [...]

2017-02-22T11:42:29+02:00

בראשית פרק ל"ב

בראשית פרק לב: המאבק בין יעקב לאלוהים במעבר יבוק   בראשית פרק לב. מאבקו של יעקב עם אלוהים לאחר שיעקב כרת את הברית עם לבן, הוא מתפנה להתכונן למפגש שלו עם עשיו. יעקב יודע שהמפגש עם עשיו יכול להיות גורלי לו ולכל בני ביתו. יעקב נכבש על ידי פחדו ובא עם תוכנית לצמצום נזקים. לפני שיעקב עומד לפגוש את עשיו, עושה אלוהים חסד עימו ומעניק ליעקב את כל הסיבות לא לפחד ולבטוח באלוהים. להזכיר לו [...]

2017-02-22T11:41:18+02:00

בראשית פרק ל"א

בראשית פרק לא: בריחתו של יעקב מלבן   בראשית פרק לא. יעקב נמלט מידי לבן לאחר שיעקב שילם ללבן 14 שנות עבודה בעבור נישואיו ללאה ורחל, הוא המשיך לעבוד עבור לבן במשך שש שנים נוספות (לא 41). סך הכל, יעקב שרת את לבן במשך 20 שנים. כאשר הצליח יעקב להרבות את צאנו המנוקד והמטולא הבחינו בכך בניו של לבן. הם הבחינו שהצאן אשר ברשותם אינו גדל בקצב שצאנו של יעקב גדל. בקנאתם, הם האשימו את [...]

2017-02-22T11:40:04+02:00

בראשית פרק ל'

בראשית פרק ל: בני יעקב   בראשית פרק ל. בני יעקב פרק כט מסתיים בלידת ארבעת הבנים הראשונים של לאה ליעקב. ניתן לשער שבלידת כל בן ללאה גם רחל שמחה, אך ליבה נחמץ מן העובדה שהיא עקרה ואינה יכולה ללדת לבעלה. חולפים להם השנים, וכל נסיונותיה של רחל להרות עולים בתוהו. אלוהים החליט לא לפתוח את רחם רחל עד כה. לאחר שלאה ילדה ארבעה בנים, רחל יוצאת משלוותה ומציבה אולטימטום ליעקב. בפרק ל מתועדים לדתם [...]

2017-02-22T11:38:46+02:00

בראשית פרק כ"ט

בראשית פרק כט: יעקב פוגש את רחל   בראשית פרק כט. יעקב פוגש את רחל (לאה) כל הנסיבות לעזיבת יעקב את בית הוריו וההליכה לפדן ארם קשורות לעצב, פחד וגעגועים. והנה, לפני שיעקב יצא מגבולות ארץ ההבטחה, נפגש עימו אלוהים בחלום (הסולם לשמים), ועודד את ליבו ורוחו להמשיך בדרך בה הוא הולך עם הבטחה ברורה שאלוהים עימו וכל הברכות שהבטיח אלוהים לאברהם ויצחק אביו, עוברות אליו ועתידות להתגשם בחייו ובחיי צאצאיו. כמה נאמן אלוהים. למרות [...]

2017-02-22T11:34:37+02:00

בראשית פרק כ"ח

בראשית פרק כח: יעקב בורח לפדן-ארם - סולם יעקב   בעוד בפרק כז יעקב מציג עצמו במרמה לאביו ומתחזה לעשיו כדי לקבל את הברכה המגיעה לו כדין, פרק כח נפתח בפסוק המציין שיצחק מברך את יעקב ביוזמתו, משייך לו את ברכת אברהם ולא לעשיו, ושולח אותו לפדן ארם כדי להינשא לבת משפחה מוכרת וברוכה ולא לאחת מבנות כנען. בדרכו לפדן-ארם חולם יעקב את החלום המפורסם אודות הסולם המגיע לשמיים, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים עליו. בחזון [...]

2017-02-22T11:32:45+02:00