שופטים פרקים י' – י"ב: השופט יפתח

השופט יפתח - ספר שופטים פרקים י' – י"ב השופט יפתח (ספר שופטים פרק י' 6 – י"ב 7)   א. רקע לספר שופטים. בערוב ימיו של יהושוע בן נון, הוא אסף את בני ישראל ועודד אותם להיצמד לאלוהים ולתורתו. המשפט שחרוט בלב רבים ותלוי כשלט בבתים רבים של יראי אלוהים הינו הפסוק מספר יהושוע כ"ד 15: "…ואנוכי וביתי נעבוד את יהוה" יהושוע בן נון ידע היטב שלא יעבור דור אחד לפני שהעם יתפזר ויאמץ [...]