נחמיה פרק י"א

נחמיה פרק י"א   הגדלת אוכלוסיית ירושלים חלוקת הפרק: פסוקים 2-1:        הגדלת אוכלוסיית ירושלים פסוקים 24-3:      רשימת תושבי ירושלים שקדמו לעליית זרובבל פסוקים 30-25:    רשימת ישובי יהודה פסוקים 36-31:    רשימת ישובי בנימין בספר דברי הימים א פרק ט ישנה רשימה מקבילה לפרק הנוכחי (ראה גם נחמיה פרק ז). ירושלים לאחר סיום בניית החומה, החל נחמיה לפעול למען ניהולה התקין של "מדינת יהודה". נחמיה החל באכלוס העיר ירושלים – בדרך סמלית המביעה את רגשותיו, אמונתו ודעתו [...]

2017-03-01T06:49:03+02:00

נחמיה פרק י"ב

נחמיה פרק י"ב   שירה – השפעתה ותפקידה בהשתחוויה מבוא פרק יב של ספר נחמיה פותח ברשימת שמותיהם של הכוהנים והלוויים שחזרו מגלות בבל והחלו את שירותם בארץ. החל מפסוק 27 אנו למדים על חגיגות חנוכת חומות ירושלים. כאן בולט הדגש על השירה — שירת הודייה לכבוד אלוהים. אנו רואים מקהלות ("תודות"), סדרי משוררים ומערכת שלמה שדואגת לתפקודם ולפרנסתם. מסיבה זו, נקדיש את השיעור על פרק יב של ספר נחמיה לנושא השירה, המוזיקה וההלל בקהילה. [...]

2017-03-01T06:50:01+02:00

נחמיה פרק י"ג

נחמיה פרק י"ג תיקוני נחמיה   חלוקת הפרק: פסוקים 3-1:                   ההנחיה להפריד מן העם את העמונים והמואבים פסוקים 9-4:                   טיהור הלשכות של בית המקדש פסוקים 14-10:     התקנה לטובת הלוויים פסוקים 22-15:     התקנה לשמירת השבת פסוקים 29-23:     הפעולות בעניין הנשים הנוכריות פסוקים 31-30:     סיכום   מבוא נחמיה נולד וגדל בגולה. בפרק א למדנו שהוא שמע על אודות המתרחש עם בני עמו ביהודה, ובעקבות כך נוצרה בלבו השאיפה לעלות לירושלים כדי לשקמה. אלוהים ענה לתחינת נחמיה, ובאישור [...]

2017-03-01T06:52:08+02:00
xxx porno 18 Threesome amateur homemade sex Emma Brown anal sex Hardcore fuck London Keyes likes big dick Talented lad bonks a teen Old Cunts Hard Sex Compilaton