דניאל פרק י'

דניאל הנביא – פרק י'   הקדמה להתגלות האחרונה – פרקים י 1  עד יא 1 פרקים י' עד י"ב מכילים את ההתגלות האחרונה שדניאל קיבל והעלה על הכתב. ההתגלות מציגה את שלטון אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק. הקטע הראשון בשלושת הפרקים (י' 1 – י"א 1) מכיל את ההקדמה להתגלות החדשה. הקדמה זו מסבירה כיצד קיבל דניאל את ההתגלות ומציג מספר מקרים מרתקים הקשורים  בנתינת האמת החדשה לדניאל. מצבו של דניאל י' 1-3 "בשנת [...]

2017-02-28T14:54:11+02:00

דניאל פרק י"א

דניאל הנביא – פרק י"א   הפגנת ריבונותו של אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק פרקים יא 2 – יב 3 חלקה הראשי הראשון של ההתגלות החדשה שנתן המשיח לדניאל (יא 2-35) הוא אחד הקטעים השנויים ביותר במחלוקת בכתובים. לאחר סקירה היסטורית של ארבעה שליטים פרסיים ואלכסנדר הגדול מיוון (פס' 2-4), נותן הקטע פרטי-פרטים אודות השושלת התלמאית ממצרים והשושלת הסלוקית מסוריה – שליטי שני חלקיה העיקריים של ממלכתו היוונית של אלכסנדר הגדול (פס' 5-35). מפאת [...]

2017-02-28T14:56:21+02:00

דניאל פרק י"ב

דניאל הנביא – פרק י"ב   הוראות אחרונות ושאלות – פרק י"ב 4-13   הציווי לשמר את החזון י"ב 4 "ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד-עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת:" לאחר שסיים המשיח  לתת לדניאל את ההתגלות החדשה, הוא ציווה עליו לשמר "הדברים" (ההתגלות החל מפרק י"א 2 ועד י"ב 3) ו"הספר" (אולי ספר דניאל כולו) למשך עת הקץ (למילה "עד" יש גם משמעות של "למשך" כפי שצוין בדניאל י"א 35). המילה "סתום" מתייחסת לשימור [...]

2017-02-28T14:58:03+02:00