האיגרת השניה לקורינתים פרקים א' – ב'

שניה לקורינתים פרק א' מבוא: האיגרת השניה של שאול לקורינתיים נכתבה בתקופת שבר ומשבר אמון קשה בין הקורינתיים לשאול. מורי שקר כבשו לב רבים מהמאמינים בקורינתוס ואכיה והצליחו לשכנעם ששאול אינו שליח מטעם האדון, אינו אדם אמין ומניעיו אינם כשרים. הסיבה העיקרית לכתיבת האיגרת היא הצורך של שאול השליח להגן על יושרו, אמינותו ושקיפות שירות הבשורה בפני המאמינים בקורינתוס ואכיה.[1] אם יחזור האמון בשאול כשליח נאמן, כי אז אנשי קורינתוס יסלקו מקרבם את מורי השקר הנצלנים, [...]

2017-03-13T13:12:40+00:00

האיגרת השנייה לקורינתים פרק ג'

שנייה לקורינתים פרק ג' פסוקים 1-6: מי המעידים על טיב שירותך? נושא מרכזי של הקטע: שאול מבהיר שההמלצה הטובה ביותר על טיב שירותו היא השינוי החיובי שחל בחיי הקורינתיים מאז הכירו אותו וקבלו  את האדון ישוע באמונה. בטחונו של שאול בטיב שירותו נובע מהעובדה שהוא מגשים את ציווי האדון ומשרת של הברית החדשה. נושא מרכזי של השיעור: העדות הטובה ביותר על טיב ונאמנות חיינו המשיחיים היא השינוי החיובי שחל בחיי המושפעים מאיתנו. בפרקים א'-ז' שאול מסביר ומפרט [...]

2017-03-13T13:14:54+00:00

האיגרת השנייה לקורינתים פרק ד'

שנייה לקורינתים פרק ד'  פסוקים 1-6: משרת נאמן מציג את כבוד המשיח נושא מרכזי של הקטע: שאול השליח מבהיר ששירות הבשורה אשר הופקד ביד הנושעים כמתנת חסד מאלוהים, גורם לשינוי חיים. משרתי הבשורה מקרינים את כבוד המשיח, כך שכל אדם שהינו עד לחייהם יוכל לראות את השינוי שרוח אלוהים עושה במשרתי הברית החדשה. משרתי הבשורה חיים בענווה ואינם עושים רווח אישי משירות הבשורה – כפי שעושים מורי השקר והשליחים מטעם עצמם. נושא מרכזי של השיעור: [...]

2017-04-30T13:33:06+00:00

האיגרת השנייה לקורינתים פרק ה

שניה לקורינתיים ה' 1-10. כותרת פרקים א'-ז': שירות משיחי אותנטי השליח שאול מגן על סמכותו כשליח ועל עצמו כמשרת נאמן כותרת השיעור: המניעים להתמיד בשירות נאמן: חיי נצח עם אלוהים ואהבת המשיח. לכן - שום איום ארצי לא יעצור משרת נאמן.   הקדמה: שאול השליח סיים את פרק ד' במילים הבאות: משרת נאמן של המשיח אינו נכנע לייאוש אלא חייו מלאים בתקווה. מדוע שמשרת המשיח לא ייכנע לייאוש כמו כל שאר בני העולם הזה? כי [...]

2017-05-21T13:01:16+00:00

האיגרת השניה לקורינתים פרק ו'

שניה לקורינתיים ו' 1-13. כותרת פרקים א'-ז': שירות משיחי אותנטי השליח שאול מגן על סמכותו כשליח ועל עצמו כמשרת נאמן נושא עיקרי של הקטע: שאול מבהיר שהוא וחבריו שותפים לפועלי אלוהים. אלוהים פועל ומפציר דרך שאול ושותפיו אודות שירות הריצוי. לפיכך, כל המתנגדים לשאול או בוחרים להצטרף לדיעות אחרות (מורי השקר), הרי הם עושים עצמם לאויבי אלוהים. מכיוון שאין אדם יודע עד מתי ישאיר אלוהים את ידיו מושטות לרחמים, ועד מתי יעצור אלוהים את זעמו [...]

2017-05-21T13:55:45+00:00

שניה לקורינתים פרק י'

שניה לקורינתיים י' 1-11. כותרת פרקים י'-י"ג: שאול מגן על מעמדו כשליח. השליח מפציר בקורינתיים להתכונן כראוי לביקורו – הסירו מקרבכם את מורי השקר והשפעתם המרעילה. כותרת השיעור: כך מנצחים במאבקים רוחנייםנושא עיקרי של הקטע: שאול מגן על מעמדו וסמכותו כשליח (10:8, 13:10). שאול מפציר בקורינתיים לאמץ ללא תנאי את הכתוב באיגרתו, גם בהעדרו, כדי להתכונן כראוי לביקורו. שאול השליח מלמדנו איך מנהלים מאבק רוחני. כותרת השיעור: כך מנצחים במאבקים רוחנייםנושא עיקרי של השיעור: שאול [...]

2018-01-04T14:36:31+00:00

שניה לקורינתים פרק י"א

שניה לקורינתיים י"א. כותרת פרקים י'-י"ג: שאול מגן על מעמדו כשליח. השליח מפציר בקורינתיים להתכונן כראוי לביקורו – הסירו מקרבכם את מורי השקר והשפעתם המרעילה. כותרת השיעור: נאמנות משיחית נושא עיקרי של הקטע: שאול מבהיר לקורינתיים מה עומד מאחורי ההתעקשות שלו להסרת מורי השקר ולכבוש מחדש את ליבם. שאול מודה שהוא קנאי לקורינתיים. מדובר על קינאה מן הסוג שיש לאלוהים כלפי ילדיו. מבחינתו של שאול, קנאתו לקורינתיים מבטאת את הנאמנות שלו למשיח ישוע ולהם [...]

2018-01-04T14:38:28+00:00

שניה לקורינתים פרק י"ב

שניה לקורינתיים י"ב 7 ואילך כותרת פרקים י'-י"ג: שאול מגן על מעמדו כשליח. השליח מפציר בקורינתיים להתכונן כראוי לביקורו – הסירו מקרבכם את מורי השקר והשפעתם המרעילה. כותרת השיעור: חולשה בשירות המשיח. נושא עיקרי של הקטע: שאול השליח מציג את חוסר בגרותם של הקורינתיים בדרך שאינה אופיינית לו. בנימה סרקסטית השליח מפרט שהקורינתיים נכנעו לשרלטנים ושקרנים שכל מעלותיהם היו חסרי ערך בכל הקשור לישועה. לפיכך, הם נכנעו לאווילות מפיהם של אווילים. לצערו של שאול, [...]

2018-01-04T14:40:28+00:00

שניה לקורינתים פרק י"ג

שניה לקורינתיים י"ג 1-4. כותרת פרקים י'-י"ג: שאול מגן על מעמדו כשליח. השליח מפציר בקורינתיים להתכונן כראוי לביקורו – הסירו מקרבכם את מורי השקר והשפעתם המרעילה. כותרת השיעור: עקרונות הכרחיים להתחברות משיחית חלק ב: משמעת קהילתית נושא עיקרי של הקטע: שאול מתכנן להגיע אל הקורינתיים וזה יהיה הביקור השלישי שלו שם. תקוותו של שאול שהביקור לא יתבזבז על בעיות משמעת ומריבות אלא יימלא בהתחברות קדושה, למען גדילתם הרוחנית של המאמינים בקורינתוס (י"ג 10). לשם [...]

2018-01-04T14:42:23+00:00