האיגרת אל הרומים פרק י' 14-21

אל הרומים פרק י' פסוקים 14-21   פרק ו אל תגידו שלא אמרתי לכם! רומים פרק י פסוקים 14-21 בפסוקים הקודמים שאול השליח מבהיר שהאשמה לחוסר אמונה מושיעה בקרב רוב עם ישראל היא על העם עצמו. שאול מבהיר מפרק ט 30 ואילך שעם ישראל לא נכנע לצדקה שאלוהים הציג – דרך האדון ישוע, והקים לעצמו דרך צדקה מתוך מעשים, נטולת כל "ישוע". מכיוון שישוע הוא הדרך האמת והחיים, ומכיוון שאין ישועה באחר, נותר עם ישראל [...]

2017-03-09T08:52:12+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"א

אל הרומים פרק י"א   חלק ג – עתיד השארית של עם ישראל (רומים פרק יא) להזכירנו: בפרקים ט–יא שאול מגן על צדקת אלוהים. חוסר הישועה בקרב עם ישראל אינו נובע ממחסור כלשהו בנתונים הנדרשים לישועה מאלוהים. עם ישראל היה חשוף לבשורה יותר מכל עם אחר על פני תבל. עם ישראל הינו העם היחידי שזכה לראות את אלוהים ולקבל מידיו את התורה. עם ישראל הינו היחידי שזכה לכמות רבה של נביאים שיאמרו לו השכם וערב [...]

2017-03-09T08:53:24+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"ב

אל הרומים פרק י"ב ביטוי הישועה בשירות האדון לאורך אחד עשר הפרקים הראשונים באיגרת אל הרומים, שאול השליח פירט את גודל חסדו של אלוהים בכל הקשור לישועתנו. הצורך בישועה (א 18 – ג 20) שאול השליח הבהיר באופן כה ציורי וברור את אפסותו של האדם ואת עתידו העגום והעצוב ללא אלוהים. תורת אלוהים הקדושה מבהירה עד כמה קדוש אלוהים וטהור, ועד כמה חוטא וטמא האדם בעקבות קללת החטא של אדם וחווה. אלוהים חפץ בישועת האדם [...]

2017-03-09T08:54:57+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"ג

אל הרומים פרק י"ג התנהגות אזרחית – יחס האזרח לרשויות השלטון בפרק יב אמר שאול השליח שלאור רחמי אלוהים המוזכרים בפרקים א-יא, על המאמינים להקריב את גופם כקורבן חי קדוש ורצוי לאלוהים. ז"א, להפקיד את כל מהלך חייהם וייעודם בידו של הגואל. בפרק יב שאול השליח מלמד איך לבטא את ההוראה הזו בחיינו דרך: א.      השרות בגוף המשיח על פי מתנות הרוח שקיבלנו ב.      בהתנהגות על פי תכונות האופי המוזכרות בפרי הרוח. כעת בפרק יג [...]

2017-03-09T08:55:44+02:00

האיגרת אל הרומים פרק י"ד

אל הרומים פרק י"ד כללי התנהגות ראויה כלפי אחים באמונה מפרק יב ועד סוף האיגרת שאול השליח מפרט איך צריכים להיות מאופיינים חיי המאמין בישוע – בכל תחומי החיים. זאת לאור חסדי אלוהים ורחמיו המפורטים לאורך פרקים א-יא. שאול השליח מנחה אותנו לחיות חיים המפארים את אלוהים – כאלו שיתאימו למילים: קורבן חי, רצוי, קדוש ומושלם. בפרק יב למדנו שנדרש מכל מאמין בישוע לשרת את האדון על פי מתנות הרוח שקיבל (קור"א יב, אפסיים ד), [...]

2017-03-09T08:57:00+02:00
xxx porno 18 Threesome amateur homemade sex Emma Brown anal sex Hardcore fuck London Keyes likes big dick Talented lad bonks a teen Old Cunts Hard Sex Compilaton