תנ"ך אונליין

נבואות בתנ''ך אודות ישוע

יהודים משיחיים - מי אנחנו?

הברית החדשה

שאלות/תשובות

תנ''ך בעברית מודרנית

הזמן חינם

תנ"ך אונליין

ספר התנ"ך – התורה, הנביאים והכתובים – הוא דברו של אלוהים. אין שום ספר אחר בעולם אשר סופריו יכולים לפתוח את מסרם במילים "כה אמר ה'!" התנ"ך משקף את טבעו, אופיו וקדושתו של אלוהים, ובו נראה תכניתו ורצונו של הבורא עבור עם ישראל, עבור העולם כולו ועבור כל אדם במישור האישי. מן התנ"ך נלמד מצבו האבוד של הגזע האנושי – ובתוכו עם ישראל – מרגע נפילתו של האדם הראשון בחטא, אך התנ"ך מצייר גם את קווי תכנית הישועה של אלוהים, הן עבור עמו והן עבור האנושות כולה – תכנית ישועה שבמרכזה עומד המשיח. על מנת לעודד את הקריאה בתנ"ך ולהקל על הקורא הפחות בקי בשפה המקראית מציג התנ"ך-און-ליין שתי גרסאות: את נוסח המסורה בעמודה הימנית, ובמקביל גרסה בעברית מדוברת בעמודה השמאלית.

התנ"ך בעברית מדוברת באדיבות הוצאת הגפן ת"ד 75 ראשון לציון 75100 ha-gefen.org.il